Zelení zastupitelé na Vsetíně zveřejnili veškerý majetek


Trojice vsetínských zastupitelů za Koalici pro otevřený Vsetín zveřejnila svá majetková přiznání. Na webu www.otevrenyvsetin.cz/majetkova-priznani lze tak ode dneška dohledat jejich veškerý movitý a nemovitý majetek i dluhy. Zároveň v otevřeném dopise vyzvali zbývající kolegy se zastupitelstva ke stejnému kroku. „Elektronické přiznání majetku je nejlepším nástrojem pro zamezení tomu, aby mohl kdokoliv ve veřejné funkci nevysvětlitelně zbohatnout. Všichni zvolení kandidáti podepsali etický kodex, který je k tomuto kroku zavazuje. Jsme přesvědčeni, že by stejný kodex měli přijmout i ostatní zastupitelé,“ přiblížil zastupitel Michal Berg okolnosti vedoucí k transparentnímu rozhodnutí.

Povinnost zveřejňovat své majetky ke dni nástupu do funkce přitom zastupitelé přímo nemají. Jedná se o pouze o starosty či radní, ani ti pak ale nemusí přiznat vše hned při nástupu do úřadu či dokonce elektronicky. „Ručně psaná přiznání jsou často nečitelná a nedají se hromadně zpracovávat. Zákon navíc nestanovuje výslovnou povinnost oznamovat vlastnictví podílů v obchodních společnostech, což je rozšířená forma úplatku. Jedině zveřejnění v elektronické formě zajišťuje dostatečnou veřejnou kontrolu, dodal další „odhalený“ zastupitel Tomáš Husa.

Zastupitelé hodlají přehledy svého majetku každoročně aktualizovat. To umožní jednoduchou kontrolu toho, jestli dotčení nepozorovaně nezbohatli během volebního období. Stav svého majetku majetky už předtím zveřejnili další zastupitelé za Stranu zelených, například v Brně. V zahraničí se přitom jedná o běžnou praxi, o jejíž uzákonění nyní usiluje i iniciativa Rekonstrukce státu. „Věříme, že se k nám další kolegové v zastupitelstvu přidají a přispějí tak ke větší transparentnosti vsetínské politiky,“ uzavřel zastupitel Michal Berg.