Ze Vsetína mizí zeleň

Ze Vsetína mizí zeleň

Ačkoli se to při letmém pozorování nemusí jevit
jako velký problém, je faktem, že v jednotlivých
částech města Vsetína pomalu mizí významné
plochy zeleně, ať už se jedná o vzrostlé stromy,
menší stromky nebo keře. Článek obsahuje
rekapitulaci mizení zeleně v poslední době.

Náměstí Svobody 

Kromě známé kauzy s povrchem náměstí je to
méně medializovaný problém vymizení travnatých
ploch, keřů, vzrostlých stromů. K tomu patří i
ploška zeleně před Vsacanem, která zmizela trochu
později.

Panská zahrada

Úbytek travnatých ploch směrem od gymnázia
a školky – jsou z nich parkovací místa. Stejně tak na
prostranství kolem altánu a hracích prvků zmizelo
několik vzrostlých stromů.

Horní město

Nedávné vykácení čtveřice vzrostlých lip kolem
pomníku mezi zámkem a Maštalisky, vykácení
vzrostlých stromů v parčíku mezi zákl. uměleckou
školou a budovami Dolního evangelického sboru
(žlutý kostel s věžičkou) – nyní několik jehličnanů –
smrky a velká thuje.
Navíc před necelými dvěma lety tam pokáceli
statnou borovici a lípu uprostřed léta (ve
vegetačním období). Celý pruh trávníku mezi
příjezdovou cestou k uměl. škole a zídkou kostela
obsahoval asi 3-4 m vysoké (jistě ne nebezpečné)
stromy (tuším javory) – taky jsou pryč…

Trávníky

Kácení mnohých dřevin v parku mezi bytovkami
a tratí vlaku podzim 2012 a nyní další početné
kácení kolem bloku domů s papírnictvím Olšák
a u restaurace Bečva.

Hrbová

Vykácená stráň listnatého lesa mezi ul. 4. května
a Hrbovou v blízkosti starého pivovaru v průběhu
jara 2013. Jedná se o území patřící lesům ČR, byly
vykáceny všechny (ne pouze nebezpečné) stromy
– kácelo se i po 30.3., kdy by se už měly kácet jen
havarijní stromy.

Situace v Luhu a Jasenicích

Další projekt, který ochudil o zeleň Jasenice a Luh,
je rekonstrukce regulace koryta potoku Jasenice.
K vykácení tam byly odsouzeny všechny stromy

v korytě potoka do určité výšky od dna, dále
některé stromy na břehu a tam, kde už realizace
proběhla, byly odstraněny veškeré keře, aby
stavebníci měli pohodlný přístup do koryta.

 

zelen

 

Nemá Vsetín lesů dost v okolí?

Je pravda, že Vsetín se nachází uprostřed lesů –
jsou ale lidé (a není jich málo), kteří už dojít do lesa
za městem nemají sílu nebo čas a ti ocení zeleň
v blízkosti svého domu nebo pracoviště.
Zeleň udržuje v lokalitě příznivou vlhkost, teplotu,
snižuje hlučnost a prašnost prostředí, znamená
estetickou hodnotu a vytváří domov živočichům
(ptáci, veverky, motýli…) – proto stojí zato úsilí ji
zachovat.
O to se v našem sdružení Vsetínské fórum snažíme.
Hlásíme se do stavebních řízení, ve kterých hrozí
kácení, a podařilo se nám například zabránit
zbytečnému skácení dvou javorů u základní školy Luh.

Tomáš Husa, lékař a přeseda sdružení Vsetínské
fórum