Reportáž z posledního zastupitelstva roku 2015

Poslední zasedání zastupitelů v tomto roce přineslo řadu důležitých změn, které se dotknou života většiny Vsetíňáků. Koalice pro otevřený Vsetín přináší souhrn nejdůležitějších opatření, na kterých se zastupitelé shodli.

Ze Vsetína mizí herny

Na programu se objevilo několik důležitých bodů, které Koalice pro otevřený Vsetín dlouhodobě prosazovala.

Asi nejdůležitější změnou jsou nová pravidla regulace hazardu ve městě. Díky nové vyhlášce zůstává z dosavadních 32 povolených míst pro gambling pouze jedno. Jedná se o bývalou restauraci v budově č. p. 53 na Sychrově. O vhodnosti lokality se na jednání vedla dlouhá rozprava, podle slov Jiřího Čunka se uvažuje o místě na Bobrkách či na Žebraččce, je tedy ještě možné, že se určené místo pro hraní změní.

Nejedná se o ideální podobu, ale omezení hráčství je výrazné a je v souladu s tím, co jsme našim voličům před volbami slibovali. Která loterijní společnost bude moci budovu využívat se rozhodne ve veřejné soutěži.

Výhodnější půjčky na bydlení a šance pro Domov Jitka

Další z prosazovaných kroků Koalice představují nová pravidla pro využívání prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Občané si od nynějška budou moci půjčovat opravu a modernizaci svého bydlení výhodněji za nízké úroky, do 300 000 kumulovaně navíc bez ručitele. Doposud o fond nikdo nejevil zájem a peníze v něm tak zbytečně ležely ladem.

Na KOV se obrátil denní stacionář Domov Jitka v Luhu s tím, že současné kapacity jsou již pro jeho klienty nedostačující. Jitka chce vystavět novou budovu na pozemcích, které patří Zlínskému kraji. Naši zastupitelé tak podpořili převod pozemku z kraje na město a budou prosazovat variantu, aby prostory sloužily k rozšíření služeb Domova Jitka. Do přesné podoby prostranství chceme vtáhnout i obyvatele Luhu.

Město pro příští rok ve ztrátě

Jedním z nejdůležitějších bodů bylo schvalování rozpočtu města na příští rok. Město bude hospodařit se ztrátou, výdaje převýší jeho příjmy o více než 14 milionů korun. Podle slov starosty i finančního odboru ale bude schodek kryt přebytky z hospodaření.

Předseda finančního výboru Michal Berg upozorňoval také na vnitřní dluh města, který spočívá v dlouhodobě neuspokojivém stavu městských budov a infrastruktury. V současné situaci levných bankovních půjček by vedení města mělo zvážit pořízení půjček na opravu svých nemovitostí, které dalším chátráním dlouhodobě zadlužují město ještě více.

V rozpočtu si přišli na své také obyvatelé Semetína, kdy jejich zástupci v osadním výboru uspěli s požadavkem na odkup pozemků pod semetínským hřištěm. Otevírá se tak prostor pro dlouhohodobě scházející rekonstrukci šaten na hřišti. Je tak vidět, že díky zřízení osadního výboru místní z této části Vsetína mohou efektivněji prosazovat své požadavky.

Zastupitelé odhlasovali také řadu rozpočtových opatření, tedy změn v již schváleném rozpočtu ještě na letošní rok. Letošek spolknul také celkem 300 000 za zvýšené náklady na svoz a likvidaci odpadu. Zároveň ale meziročně stouply příjmy města o více než 400 000 za vytříděný odpad. V recyklaci se tedy Vsetíňané postupně zlepšují. Zastupitelé rovněž uvolnili finance na první fázi rekonstrukce Lapače. Oprava stadionu by měla celkově vyjít až na 50 miliónů korun, částečně by ji měl financovat stát.

Nový policejní náčelník a strategie města

Na zasedání si také vystřídali židle odstupující šéf městské policie Nikolaj Martinák, za kterého s posvěcením zastupitelů starosta Čunek zvolil dosavadního strážníka Patrika Pecinu. Zastupitelé aktualizovali pravidla pro poplatky za odpad, což jim ukládá novela zákona. Vyhláška nově od placení osvobozuje malé děti v dětských domovech nebo klienty domovů pro seniory či chráněného bydlení.

Byla přijata také nová strategie města, která by měla určit jeho rozvoj až do roku 2023. KOV se na procesu tvorby strategie celou dobu aktivně podílela a prosadila do finálního znění řadu bodů, zejména z hlediska většího důrazu na ochranu životního prostředí.

Zastupitele také informoval poslanec Kořenek o tom, že vláda schválila finance pro převod nádraží na správu železničních cest. To je podmínkou pro to, aby mohlo dojít konečně k jeho rekonstrukci. Náš zastupitel Tomáš Husa byla zase ujištěn, že světla na nově otevřené cyklostezce do Jasenic nebudou zbytečně svítit po celou noc, situaci okolo osvětlení budeme dál monitorovat.