Reportáž z 8. zastupitelstva

Reportáž z 8. zastupitelstva

Opět přinášíme shrnutí nejdůležitějších momentů zatím posledního zářijového jednání zastupitelstva z pera Michala Berga. Na začátku jsme drželi minutu ticha za pana Kudlíka a zvolili místo něj do rady města paní Hovořákovou. Z nejdůležitějších bodů jsme schválili prodej pozemku před nádražím pro investici pana Valy a zároveň závazek města vypracovat studii pro vybudování podzemního parkoviště na části pozemku, která nebyla panu Valovi prodána.

Humanitární a rozvojová pomoc
====================================

Na začátku nás zástupci Charity a Svazu měst a obcí informovali o projektu Česko proti chudobě. Toho se účastní i Vsetín a věnuje se problémům rozvojové spolupráce. V tomto bodu Michal Berg otevřel téma pomoci uprchlíkům a připravenost města na celou uprchlickou krizi. Konkrétně uvedl:

„Všichni víme, co je největším problémem, kterému Evropa čelí. Uprchlickou krizi ani Vsetín, ani jiné město samozřejmě nemůže vyřešit, stejně jako jiné globální problémy, ale určitě by mělo být připraveno na tento problém reagovat.

Pořádali jsme sbírku materiální pomoci a byli jsme velmi pozitivně překvapeni pozitivní reakcí obyvatel Vsetína a za jejich příspěvky jim chceme poděkovat.

Já osobně jsem byl v předminulém týdnu pomáhat na maďarsko-srbských hranicích, nyní se podílím se na koordinaci humanitární pomoci v dalších zemích, jsem v přímím kontaktu s těmi, kdo nadále vyjíždějí na Balkán pomáhat. Mám tedy značný přehled o tom, jaká je situace přímo v terénu.

Můžu tak zcela určitě říct, že proud uprchlíků do Evropy neustává a nevidím v brzké době jeho konec. K tomu je třeba se postavit čelem a netvářit se, že se nás problém netýká nebo že se nám vyhne. Ta malá pohraniční městečka v Maďarsku, Srbsku, Makedonii nebo Chorvatsku taky ještě před pár měsíci o žádných uprchlících nic nevěděla. Ale nyní se musí vypořádat s jejich příchodem.

Chtěl bych v tomto okamžiku apelovat na vedení města, aby ve spolupráci s neziskovými organizacemi připravilo plán, jakým způsobem se bude město moci podílet na pomoci s řešením uprchlické krize v Evropě. Město Kroměříž ve spolupráci s křesťanskými organizacemi již nabídlo přesídlení rodin, podobná nabídka zazněla i z farnosti v Bystřici pod Hostýnem.

V tomto kontextu bych připomněl také i výzvu papeže Františka, který vyzval k pomoci uprchlíkům.“

Zastupitelé nicméně příliš ochoty řešit tento problém neprojevili. Starosta Čunek jen velmi povrchně uvedl, že teoreticky je možné, že by Vsetín mohl někomu krátkodobě pomoci, ale že jinak je třeba hledat řešení jinde. To je bohužel je postoj, který zastává mnoho politiků dneska – ať uprchlíky řeší někdo jiný a někde jinde. Škoda.

Schválení grantů a rekonstrukce nádraží
======================================================

Schválili jsme poslední sociální, sportovní a kulturní granty letošního roku. Došlo k také k prohlasování nových grantových pravidel na další rok, kde ve sportovních grantech bylo navrženo, aby se jich mohly účastnit i společnosti s ručením omezeným. To jsme navrhli upravit, aby nebyly jiné formy obchodních společností diskriminovány.

Také nás pánové Kořenek a Čunek informovali o stavu realizace rekonstrukce nádraží, která se dle jejich slov hýbe dopředu. Schválili jsme záměr města vybudovat podzemní parkoviště, resp. dokumentaci a studii do rozpočtu na příští rok.

Schválili jsme také nový jednací řád, který odráží některé organizační změny na úřadě a lépe popisuje kroky, které jsme prosadili v oblasti otevřenosti. Jednací řád jsme podrobně probírali na komisi pro otevřenost a doporučili jsme jej k hlasování.

V té souvislosti se probírala i realizace nové smlouvy na městské televizní vysílání, přičemž poprvé mohli občané sledovat zastupitelstvo online. Oproti předchozím dohodám zatím město neplánuje pořizovat záznamy, což jsme rozporovali a bude se o tom ještě jednat.

Schválili jsme také 3 miliony na novou rolbu na Lapači, která by měla dorazit do 4 týdnů nebo příspěvek na novou podlahu pro skautské středisko Bařiny a chodníky kolem Sokolovny.

Sešly se i dva návrhy na snížení daně z nemovitostí. První od pana Levče, který provozuje chatu na Cábu. Ten požadoval úlevu své platby, jelikož není dle jeho slov jeho nemovitost napojena na vodovod, kanalizaci ani obecní cestu, ale protože je na katastru Vsetína, takže platí výrazně více než srovnatelné chaty v Beskydech. Bohužel zákon nyní neumožňuje ulevit jen konkrétním stavbám, ale jen celým částem města a znamenalo by to, že by se musela snížit daň z nemovitostí všude. Což následně navrhnul zastupitel Novosad, ale také tento návrh neprošel. Město má ročně z daně z nemovitostí 24 milionů korun a návhrem na snížení by přišlo rovnou o 12 milionů.

Prodej pozemku před nádražím
===================================

Ke konci jsme potom schválili podmínky pro prodej pozemků před nádražím firmě Valatrans. Zastupitelé KOV uspořádali týden před jednáním zastupitelstva informační schůzku, na které pan Vala představil svoje záměry a ti zastupitelé, kteří na schůzku dorazili, se mohli investora zeptat na cokoli. Podmínky, které byly firmě Valatrans stanoveny pro prodej pozemku, a také závazek města vyčlenit v rozpočtu na rok 2016 dva miliony na realizaci celkové urbanistické studie, byly pro zastupitele Koalice dostatečným řešením, aby tento projekt v tuto chvíli podpořili.

Studie má zahrnout prostředí před nádražím, podchod pod ulicí nádražní a varianty řešení vlakového a autobusového nádraží.
Vše budeme podrobně sledovat a aktivně do procesu vstupovat, protože nyní již je řada na vedení města a zástupci investora, aby projekt představili veřejnosti a zapojili ji do diskuse o celém řešení této důležité městské plochy. Protože rekonstrukce nádraží a obecně doprava je pro Koalici přioritou, budeme se těchto diskusí aktivně účastnit.