Co přineslo 6. zasedání zastupitelů

Co přineslo 6. zasedání zastupitelů

Celoroční termíny zastupitelstva, problémy občanů Semetína s Bike arénou, budoucnost TV Beskyd i nominace do představentva Vodovodů a kanalizací. To vše se probíralo na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 23. dubna. Přinášíme vám shrnutí toho nejdůležitějšího.

V pořadí šesté zasedání vsetínského zastupitelstva se nakonec protáhlo na více než čtyři hodiny. A do budoucna to nevypadá, že by se měla jednání zkracovat. Městská rada v čele se starostou Čunkem totiž po dlouhém otálení vyrukovala s budoucími termíny zasedání zastupitelů, nicméně ti se budou setkávat pouze jednou za čtvrt roku, což je nejzazší lhůta, kterou dovoluje zákon. Prodlevy mezi jednotlivými schůzemi tak vedou nejen k tomu, že po 2,5 hodinách jednání politici stihli probrat pouze 8 bodů z více než 50, což kritizovala Taťána Valentová-Nersesjan (ČSSD), ale také znamená zbytečnou komplikaci pro občany. Zastupitelé totiž musí schválit veškerý prodej nebo odkup obecních pozemků, doba mezi zveřejněním záměru a samotným převedením pozemku se tak může díky neochotě radních jednat častěji protáhnout i na tři čtvrtě roku.

Kudlík schytal kritiku za projekt Čisté řeky Bečvy

Ovšem zpět k samotnému průběhu jednání. Hned ze začátku se do sebe pustili radní Jaromír Kudlík (ANO) a zastupitel Stanislav Pavelec (TOP 09), kterému sekundoval Dalibor Sedláček (ČSSD). Jádrem sporu byl půlmiliardový projekt Čistá řeka Bečva, který má Kudlík na starosti. Ten byl kritizován za to, že některé povrchy (povrch u zimního stadionu, komunikace na Jasénce) jsou z nekvalitních materiálů a po zimě se rozpadají nebo neunesou parkující autobusy a kamiony. Kudlík byl také kritizován kvůli tomu, že k Čisté řece nezveřejňuje dostatek informací. Ten obvinění odmítl a pronesl, že uveřejnění podkladů “promyslí”.

TV Beskyd nejspíš odkoupí Rožnov

Dalším hlavním bodem bylo jednání o budoucnosti městského vysílání a firmy TV Beskyd. Starosta Čunek přinesl na zastupitelstvo informaci, že jeden z podílníků společnosti – město Rožnov – má zájem odkoupit zbývající části společnosti, včetně té vlastněné Vsetínem. Podle názoru Čunka by obecní pokladna setrváváním v TV Beskyd tratila, podobně jako v minulosti. Rožnov chce odkoupit od města podíl za sto tisíc korun, odhadní cena je o necelých šedesát tisíc vyšší. Zastupitelé nakonec vystoupení ze společnosti těsnou většinou schválili, o prodeji má ještě rozhodnout valná hromada. Jiří Čunek potvrdil svůj závazek vypsat na nového dodavatele otevřenou soutěž. Koalice pro otevřený Vsetín prodej podílu nezpochybňovala. Problém ale byl s tím, že podklady, včetně znaleckého posudku, jsme vůbec nedostali do rukou.

Pokračování Bike arény Semetínští nechtějí

Velká mela se strhla ohledně budoucnosti dalšího budování Bike arény v Semetíně. Předsedkyně osadního výboru v Semetíně Denisa Mezníková předložila zastupitelům sedmistránkový dokument, který kritizoval především nízkou úroveň bezpečnosti provozu v aréně. Tyto připomínky ve vetší či menší míře svorně odmítl Petr Kořenek (ČSSD), Roman Kalabus (ODS) i starosta Čunek. Podle Kalabuse takové připomínky “blokují aktivitu lidí ze Vsetína, kteří chtějí s městem něco dělat”. Michal Berg za KOV zdůraznil důležitost projednávání záležitostí s občany a nutnost brát jejich připomínky v potaz a vážně, protože investice netvoříme jen pro přespolní turisty, ale musí s nimi dále žít i místní. Jiří Čunek, který hovořil o důležitosti rozvoje turistického ruchu, který má prostor pro bikery přinést, nakonec svolil ke schůzce mezi občany a lidmi zodpovědnými za projekt, kde by se výtky měly vyřešit. Aktuálně běží druhá etapa výstavby Bike arény, ohledně plánované třetí se tak ještě svede tuhý boj. Aktuálně také běží proces posuzování vlivu třetí fáze stavby  na životní prostředí (EIA)

Film Děda bude uveden na Vsetíně, Hartinger obdržel ocenění

Zastupitelé také v rámci rozpočtových opatření schválili 70 000 korun spolku Wallachia na natočení filmu o valašských tradicích Děda, přičemž podmínkou je uspořádání premiérového promítání na Vsetíně za účasti Františka Segrada, hlavní hvězdy filmu. Ve změnách rozpočtu se objevil i záměr na rekonstrukci cyklostezek po březích Bečvy od průmyslovky k ulici Mostní. Zatím se jedná jen o projekt, celková rekonstrukce by měla vyjít na 18 miliónů korun. Přibude také nová lávka u Pánské zahrady. Tato opatření zastupitelé KOV samozřejmě podpořili.

Vedle toho zastupitelstvo přiřklo Cenu města Vsetína panu Zdeňkovi Hartingerovi za celoživotní propagaci Vsetína prostřednictvím umělecké fotografie.

Vedle nádraží nejspíš vyroste obchodní centrum

Poslední velkým bodem, který rozproudil diskuzi, se stal záměr firmy Valatrans odkoupit pozemky a část budov dnešní ČSOB a postavit zde nákupní centrum. Starosta Čunek si slibuje od spolupráce s  Valatransem lepší pozici při rozhodování o tom, jak bude vypadat budoucí prostranství kolem vlakového i autobusového nádraží. Podle starosty existuje na rekonstrukci celého přednádražního prostoru šest studií. Stanislav Pavelec navrhoval, že by se mělo s prodejem pozemků pro Valatrans počkat, než se vybere finální podoba možné přestavby; Michal Berg Čunka kritizoval za to, že zastupitelé nedostali k jednání veškeré podklady, zejména zmíněné studie řešení prostoru před nádražím, tyto studie byly pouze na zastupitelstvu krátce promítány. Záměr byl ale nakonec schválen, podle slov starosty se budoucí vzhled přednádraží začně projednávat s veřejností za šest až dvanáct měsíců.

Jako poslední důležitý bod zastupitelé zvolili nové členy představenstva Vodovodů a kanalizací, mezi kterými je i náš zastupitel Tomáš Husa. Nominace Jaromíra Kudlíka do dozorčí rady této společnosti prošla jen těsně o jeden hlas, část zastupitelů včetně dvou KOV se zdržela a zastupitel Pavelec byl proti.

Další zasedání zastupitelstva se bude konat 22. června od 15 hodin.

Podrobný online textový záznam ze zasedání můžete nalézt zde.

Zdroj obrázku: ČTK