Shrnutí 11. zasedání zastupitelů

Jako tradičně přinášíme souhrn hlavních bodů z pondělního jednání vsetínského zastupitelstva. Tentoktrát jsme oproti ostatním jednání skončili dříve, všechny body byly projednány ještě za světla a jednání netrvalo ani 5 hodin.

Textový online přenos

– Aktuality k nádraží a přednádraží

Spory o dotace a nový čestný občan

Hned ze začátku jednání vzbudily mezi zastupiteli vášně žádosti několika spolků o dotace na své aktivity. Žádost sportovního klubu EDIE o 70 000 Kč na uspořádání sportovního závodu nakonec zastupitelé ponížili na 24 000 Kč, zejména proto, že část závodů se koná i ve Valmezu a v Rožnově. Stejně tak i žádost o dotaci na střih „valašského filmu“ Děda, kdy filmaři namísto požadovaných 90 000 dostali nakonec  15 000 korun.

Zastupitelé kritizovali, že film byl ze vsetínského rozpočtu podpořen již 70 000 korunami loni, další peníze dostal i do sdružení  Valašsko-Horní Vsacko, kterého je Vsetín součástí, další stovky tisíc na film putují od jiných obcí i ze Zlínského kraje. Michal Berg navrhl, aby se tvůrci pokusili například získat peníze od fanoušků z veřejné sbírky, na kterou by osobně sám rád přispěl. KOV ale považuje opakovanou podporu filmu z veřejných prostředků za nesystémovou.

Naopak bez kontroverzí prošel návrh, aby se novým čestným občanem města se v den jeho 70. narozenin stal významný český fotograf a dokumentarista a vsetínský rodáko Jindřich Štreit.

Odklon od udržitelného rozvoje a přebytek v hospodaření

Někteří zastupitelé následně rozporovali smysl zapojení Vsetína do programu Místní agendy 21 (MA21) a Zdravého města, například Dalibor Sedláček (ČSSD) navrhoval jeho úplné zrušení. MA21 zavazuje Vsetín každoročně uspořádat řadu veřejných akcí k udržitelnému rozvoji, patří k nim například veřejná projednávání s občany, profesionalizace úředníků nebo akce typu Den bez aut nebo Fair tradová snídaně. Město je navíc nuceno výsledky své práce každoročně obhajovat a může čerpat dobrou praxi od přibližně 130 dalších obcí společně zapojených do Národní sítě zdravých měst.

KOV odmítá hodnotit tento program čistě technokraticky pouze z hlediska toho, zda přináší městu peníze v rámci grantů nebo naopak administrativní zátěž. Michal Berg upozornil, že udržitelný rozvoj je součástí i nedávno schváleného strategického plánu města a spolupráce v rámci Národní sítě zdravých měst nese i další možnosti pro rozvoj města.

Zastupitelé schválili i závěrečný účet města. Vsetín oproti předpokládanému plánu hospodařil s přebytkem více než 44 milionů korun. K úspoře celých 22 milionů došlo v rámci snižování běžných výdajů. Město by k letošnímu Silvestru mělo splatit veškeré své úvěry. Starosta Čunek ovšem podotknul, že město chystá v nacházejících letech řadu investičních akcí, přebytky hospodaření z předchozích let se tak nejspíše brzy vyčerpají.

Změna pravidel slaví úspěch

Došlo i na schvalování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení. U toho byla díky novým pravidlům iniciovaných KOV významně snížena úroková míra. Tento krok se podle všeho osvědčil, letos na opravu nebo vylepšení své nemovitosti zažádalo již pět občanů, v minulých letech to byla pravidelně nula. KOV prostřednictvím finančního výboru také bude usilovat o změnu podmínek žádostí o půjčku tak, aby tyto byly v souběhu s termínem vyhlášení tzv. kotlíkových dotací a město tak mohlo pomoci žadatelům, kteří usilují o ekologičtější vytápění.

Další debaty okolo budoucnosti přednádraží a hazardu

Dlouhá diskuse se vedla také o plánované obchodní galerii firmy Vala v přednádražím prostoru. O průběhu pracovního jednání zastupitelů k tomuto tématu a také k rekonstrukci nádraží jsme vás již informovali v jiném článku. Z novinek padlých přímo na zastupitelstvu nás starosta Čunek ujistil, že cyklistická doprava by neměla vést přes ulici Žerotínovu a Smetanovu, což jsme důrazně rozporovali, ale počítá se s původní variantou navrhovanou KOV vést cyklisty přes starý železniční most.

Podle Čunka by vedle nádraží také měla pro cyklisty vyrůst „věž“ s kapacitou několik desítek kol. Starosta také dal předběžný termín pro diskusi s občany nad budoucí podobou přednádraží na 2. května. Debatu s veřejností připravuje také KOV a budeme vás o ní brzy informovat. Poslanec Kořenek také informoval, že se předpokládá o rozšíření Žerotínovy a Nádražní na tříproudovou komunikaci.

Konec jednání se nesl v duchu debaty nad budoucností hazardu na Vsetíně. Starosta Čunek potvrdil, že s největší pravděpodobností dojde ke změně jediného herního místa z KZ Sychrov na Lidový dům. Tato změna ve vyhlášce bude muset být zastupitelstvem schválena na červnovém jednání. Město chce také kvůli soudním sporům dlouhodobě chátrající budovu konečně opravit. Venkovní fasáda a okna by měla být zateplena z programu podobného Zelené úsporám možná ještě letos. Oprava dvou vnitřních pater pak bude na bedrech nového provozovatele loterií.

Zastupitel Kalabus (ODS) rozporoval účel protihazardní vyhlášky, kdy zdůrazňoval výpadek hazardních příjmů pro město.  KOV upozornila, že díky novele loterijního zákona, která aktuálně čeká na schválení v Senátu, by na Vsetíně skončila i bez zásahu zastupitelů poklesl počet automatů přibližně na jednu třetinu. Nová norma totiž neumožňuje jejich provozování v restauračních zařízeních a zvyšuje jejich minimální počet na jednu provozovnu. Většina drobných provozovatelů mající automaty jako přivýdělek, by se tak musela svého podnikání vzdát. Novela zvyšuje i zdanění automatů, to se navíc mění více ve prospěch státu a méně ve prospěch obcí. V neposlední řadě jsme přesvědčeni, že negativní jevy spojené s patologickým hráčstvím nemůže vyvážit žádný příjem pro obecní pokladnu. Místostarostka Hlaváčová (KDU-ČSL) ubezpečila, že financování neziskových organizací, kultury a sportu bude zajištěno jinak, například penězi z pokut.

Příští jednání zastupitelstva proběhne v pondělí 20. června.