Představitelům investora spalovny jsme navrhli, aby projekt pozastavili

Představitelům investora spalovny jsme navrhli, aby projekt pozastavili

Zastupitelé Koalice pro otevřený Vsetín Michal Berg a Tomáš Husa se setkali s předsedou představenstva společnosti MVV energie CZ Jörgem Lüdorfem a ředitelem liberecké spalovny Termizo Pavlem Bernátem. Cílem schůzky bylo představit nejvyššímu vedení investora projektu vsetínské spalovny jednotlivé důvody, pro které považujeme nejen my, ale řada občanů Vsetína projekt ZEVO Vsetín za problematický a rizikový.

Předně chceme ocenit, že se vedení společnosti nebránilo otevřené diskusi a umožnili nám dostatečně představit jednotlivé argumenty. Shodli jsme se na tom, že otevřená komunikace je základ.

Vliv na zdraví i rozvoj technologií

Mezi hlavní argumenty, proč považujeme spalovnu za problematickou, jsme uvedli zdravotní rizika. I v případě, že zařízení splní všechny potřebné emisní limity, dojde k nárůstu výskytu nebezpečných chemických látek v ovzduší. Zejména dioxiny a těžké kovy pak představují dlouhodobé riziko pro zdraví lidí, protože dochází k jejich ukládání do organismů.

Jako další argumenty jsme uváděli negativní vliv spalovny na odpadovou politiku města. Po výstavbě spalovny klesne motivace snižovat produkci odpadu nebo zvyšovat podíl recyklace, protože odpad spolyká hlavně právě spalovna. Do budoucna se tak navíc zablokují jiné možnosti likvidace odpadů, které třeba nyní ještě nejsou v praxi nasazené, ale mohou představovat levnější a ekologičtější řešení. V této oblasti je vývoj nových technologií velmi rychlý a intenzivní.

Důvěra? Pošramocená

Kromě toho jsme vedení firmy MVV představili důvody, díky kterým mnozí občané města mají k celému projektu nedůvěru. Jedná se zejména o nedostatek informací a neochotu řešit takto závažný projekt na jednání zastupitelstva. Vedení MVV přislíbilo, že bude poskytovat více informací, nicméně jsme vyjádřili naše obavy, že důvěra občanů Vsetína je už tak narušená, že bude komplikované vzít zpátky. Řada lidí na Vsetíně projektu nevěří a spalovnu zde nechtějí.

Společnost MVV Energie CZ je dceřinou společností německé firmy MVV energie AG. Ta je většinově vlastněná městem Mannheim. Na argument MVV, že i v Německu existují a fungují zařízení na energetické využití odpadu, jsme upozornili na odlišné podmínky na Valašsku.

Kvalita ovzduší ve vsetínském údolí je dlouhodobě nedobrá a nedá se srovnat s kvalitou ovzduší v Německu. Stejně tak nesrovnatelná je odpadová politika. V Německu je už nyní recyklováno přes 65 % odpadu. možné reálně debatovat, jestli spálení obtížně recyklovatelných zbytků, je nejlepším řešením a za jakých podmínek. Naproti tomu, míra recyklace v Česku je stále jen okolo 35 %.

Z 15 záměrů spaloven dotažen jediný. Skoro

Na závěr schůzky jsme představitelům MVV Energie CZ navrhli,, aby svůj projekt pozastavili. Ušetřili by si tak komplikace a zbytečně vynaložené investice, které by je mohly čekat, pokud by se občané Vsetína rozhodli proti projektu vystoupit například prostřednictvím místního referenda.

Informovali jsme je o tom, že ze zhruba 15 záměrů na stavbu spalovny v České republice v posledních letech byla realizována jen jediná (v Plzni-Chotíkově), a i ta nemá stále všechna potřebná povolení. Dostalo se nám ujištění, že pokud by občané města Vsetín zásadně proti spalovně vystoupili, silově projekt prosazovat nebudou.

Protože uvažovaný zákaz skládkování bude s největší pravděpodobností posunut z roku 2024 na rok 2030, mělo by i tak město Vsetín dostatek času přijít s jiným, pro životní prostředí a zdraví lidí příznivějším řešením, jak nakládat s odpady.