Jeden z argumentů pro vsetínskou spalovnu padá: Zákaz skládkování se posune

Jeden z argumentů pro vsetínskou spalovnu padá: Zákaz skládkování se posune

Náklady obcí za ukládání odpadů na skládky budou záviset na tom, jak dobře budou jejich občané odpad třídit. Počítá s tím návrh novely odpadového zákona. Ten také posouvá navrhovaný zákaz skládkování z roku 2024 na rok 2030.

„Padá tak zcela argument zastánců spalovny, že se náklady na odpady zásadně zvýší, a že jiné řešení než spalovna neexistuje. Namísto prosazování spalovny je potřeba, aby vedení Vsetína připravilo taková opatření, aby se mohla zásadně navýšit míra recyklace – především samostatný sběr bioodpadu do hnědých popelnic a kompostérů nebo zajištění sběru kovů,“ uvedl opoziční zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín Michal Berg.

Návrh nového odpadového zákona, který v těchto dnech přechází z Ministerstva životního prostředí do mezirezortního připomínkového řízení, posouvá zákaz skládkování směsných komunálních a jinak využitelných odpadů na rok 2030. Ministerstvo tak přistoupilo na námitky obcí a prodloužilo lhůtu, do kdy bude třeba náhradu za skládky zajistit.

„Zároveň se v návrhu objevilo postupné zvýšení poplatku za skládkování. To však může být obcím kompenzováno v případě, když budou odpady v dostatečné míře třídit. Tato sleva umožní městům, která vytřídí 55 až 75 % odpadu, získat tzv. třídící slevu. Až bude známo finální znění zákona, tak bychom na Vsetíně měli udělat všechno pro to, abychom na tuto slevu dosáhli,“ uvedl Michal Berg.

Rezort životního prostředí požaduje v nynějším návrhu zákona na základě Balíčku pro oběhové hospodářství EU, aby obce do roku 2025 zajistily třídění 60 % odpadů a do roku 2035 nejméně 70 %. Pokud vše bude postupovat podle plánů ministerstva, měl by nový zákon vstoupit v platnost na začátku roku 2021.