Nový web města nepřinesl nic než nový vzhled, problémy zůstaly

Nový web města nepřinesl nic než nový vzhled, problémy zůstaly

Město Vsetín má nové internetové stránky. Web již změnu potřeboval, nicméně výsledek je značně rozpačitý. Jaké jsou jeho zásadní problém komentují zastupitel Michal Berg a webový designer Aleš Koňařík, oba s dlouholetou profesní zkušeností s navrhováním a tvorbou internetových stránek. Zásadní komentáře k (ne)funkčnosti nové webové prezentace najdete ve videu i v následujícím článku.

Nový vzhled vs. funkčnost

Ve struktuře nového webu nedošlo k žádnému posunu směrem k většímu pohodlí a lepší orientace návštěvníků. Vše nasvědčuje tomu, že na starý obsah byl bez nějakých změn pouze našroubován nový design. Tvůrce webu se sice chlubí, že „významným krokem směrem ke zlepšení orientace uživatelů v obsahu rozsáhlého webu je aplikování nové informační architektury,” celkový dojem je ale spíše opačný.

“Již na začátku procesu výstavby nového webu jsme nabízeli městu odbornou pomoc a konzultace odborníků, a to zcela zdarma. Jejich součástí měla být analýza toho, co by na webu bylo potřeba změnit nebo na něm lidé hledají. Toho se město rozhodlo nevyužít a výsledek podle toho vypadá.” Michal Berg

Kolotoč obřích fotek na hlavní stránce nemá žádné opodstatnění než pouze dekorativní a je tudíž zbytečnou funkcí. Jedná se o promarněnou příležitost, obrázky mohly obrázky sloužit jako proklik na danou zprávu nebo ještě lépe plnit funkci informování o důležitých akcích a oznámeních. Věc která se nemění je na prominentním místě, naopak aktuální zprávy jsou až příliš potlačené, a přestože hlavní stránka webu obsahuje velké množství obsahu, tak aktuální zprávy jsou vždy vidět jen tři. Pro většinu návštěvníků webu jsou přitom zprávy důležitější než např. Úřední deska.

Mobilní verze

Jedním z cílů redesignu webu bylo, aby se lépe zobrazoval na mobilech. To bylo nějak splněno, očividně jej ale následně na mobilech nikdo pořádné netestoval. Po klepnutí na jakoukoli položku v menu se uživateli vždy zobrazí hlavní menu zabírající celou mobilní obrazovku. Uživatel pak ani neví, zda se dostal na požadovanou (pod)stránku.

“Web je na mobilech velmi špatně použitelný balast.” Aleš Konařík, webdesigner

Podrobné menu, které umožňuje procházet jednotlivé stránky webu, je v mobilní verzi umístěna až pod vlastním obsahem stránky. Když tak chce uživatel na mobilu cokoliv najít třeba pod sekcí „Radnice”, je nucen se se proskrolovat celou obrovskou úřední deskou, a až poté je zobrazeno další navigační menu.

Chyby, nedodělky, stylistika

Web obsahuje celou řadu zjevných  chyb, které nebyly odstraněny ani dva měsíce po jeho spuštění. Je zde řada odkazů, které vedou na neexistující stránky. V mnohých sekcích – virtuální procházce městem nebo u partnerských měst – chybí v obsahu řada fotek.

“Všechny původní nedostatky na webu zůstaly a kromě toho vzniklo i mnoho nových.” Aleš Koňařík, webdesigner

Často nejsou sjednoceny ani fonty na stránce. Některé stránky obsahují překlepy či nejsou sjednocena velká písmena v titulcích stránek. Některé části obsahu jsou zdvojeny a například některé formuláře jsou na stránkách ve více variantách. Je zjevné, že web si po spuštění nikdo řádně neprošel a nezkontroloval co na něm je. A to nehodnotíme obsahovou správnost, ale pouze formální chyby, na které narazí kdokoli, kdo si k webu na hodinu sedne a řádně jej “prokliká”.

Orientace v obsahu je prostě špatná

Celkově je orientace v informacích pro uživatele velmi nepříjemná a komplikovaná. Například stránka „Informace“ je velmi dlouhá a obsahuje řadu chaoticky uspořádaných nesouvisejících odkazů: např.  informace podle zákona zákona o svobodném přístupu k informacím (ale již ne odpovědi na žádosti podle tohoto zákona), webové kamery nebo kulturní a sportovní granty.

Když návštěvník klikne na stránku “Zastupitelstvo”, tak se nijak nedozví jeho složení nebo kontakty. Má jen možnost se dostat k materiálům pro zastupitelstvo, usnesením a orgánům zastupitelstva.

“Nikdo se nezamyslel na hierarchií ani strukturou stránek z hlediska potřeb obyvatel města.” Aleš Koňařík, webdesigner

Neúměrně dlouhá je i délka stránky “Dokumenty města“. Zde by bylo zejména vhodné vyjmout na 120 odkazů na tiskové zprávy a nezatěžovat příchozí zastaralými a nesouvisejícími odkazy.

Oddíl “Úřední deska“ může působit potíže starším nebo hůře vidícím lidem. Stránkování pod tabulkou je velmi malé a člověk má problém se malé odkazy vůbec trefit. Některé seznamy, například na stránce Kontakt, také nejsou dobře typograficky zpracovány a mezi jednotlivými řádky nejsou dostatečné mezery.

“Sekce dokumenty obsahuje celkem 475 naprosto nestrukturovaných odkazů.” Michal Berg.

Obecně je na webu velké množství odkazů, které vedou ven z městských stránek. Ty by měly být nějak označeny. Jinak uživatel z webu poměrně často “vyskakuje” pryč, aniž by to předem tušil. Zbytečné také je, aby na úplně všech stránkách byl formulář pro vkládání komentářů, ty by měly být zejména u tiskových zpráv. Tyto formuláře navíc nejsou nijak graficky zpracovány a mají pouze formu plovoucího textu uprostřed prázdné stránky.

Cizojazyčné verze

Anglická i německá verze internetových stránek je rozsahem velmi skromná, ale i tak se o ni nikdo z městského úřadu pořádně nezajímá, obsahuje totiž texty z roku 2009, například pozvánky na kulturní akce z tohoto roku. Na stránce o historii města Vsetína je na konci uvedeno, že v současnosti má Vsetín okolo 31 tisíc obyvatel. To je jasný důkaz důkaz, že tuto stránku už léta nikdo nečetl a neaktualizoval. Na stránkách věnovaných vedení města není například ani telefon.

Nešvary nešvarů

Již před rokem jsme vás informovali, že KOV se podařilo na komisi pro otevřenost dojednat zavedení webové služby a mobilní aplikace Lepší místo. Ta umožňuje pohodlně nafotit a nahlásit jakýkoli nedostatek nebo problém a předat jej k řešení příslušným pracovníkům města.

“Mohli jsme mít pohodlnou a moderní mobilní aplikaci pro nahlašování problémů ve městě. Ale řekli jsme, ne, my máme přeci tohle.” Aleš Koňařík, webdesigner

Na místo řešení v ceně jednotek tisíců korun, které dobře funguje například v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm, se město rozhodlo ponechat starou službu Nešvary. Ta nejenže není ve formě mobilní aplikace, ale její webová podoba není uzpůsobena chytrým telefonům, přes které občané potíže ve svém okolí mohou nejpohodlnější nahlásit Vedení města tak zřejmě nemá zájem řešit podněty od svých občanů způsobem odpovídajícím 21. století. Třesničkou na dortu je pak odkaz na “vyřešené nešvary”, na kterém žádné vyřešené nešvary nejsou…

web3

Vypnutí webu pro vyhledávače

Z naprosto neznámého důvodu je web nastaven jako nedostupný pro vyhledávače. Soubor http://mestovsetin.cz/robots.txt, který určuje, jak se mají vyhledávače na webu chovat, je nastaven tak, že všechny pokusy vyhledávačů zaznamenat obsah webu jsou odmítnuty. Tato situace nastala po přechodu na nový web a výsledkem je to, že v žádném z vyhledávačů, jako jsou Google nebo Seznam, se nedá najít nic, co na webu města Vsetína přibylo od začátku tohoto roku. Pokud je to záměr, tak pro všechny uživatele dost špatný, pokud šlendrián tvůrců webu, tak je to důvodem reklamace.

Podrobný seznam nedostatků je možné projít v těchto dokumentech, které jsme skrze komisi pro otevřenost předali městskému úřadu. Teď nezbývá než čekat, že se odpovědné osoby takříkajíc chytnou za nos a napraví web do takové podoby, aby občanům města Vsetína doopravdy sloužil.

Připomínky Aleše Koňaříka

Připomínky Michala Berga

Připomínky Tomáše Daňka (člen komise pro otevřenost)