Zajímavosti z výroční zprávy města

Zajímavosti z výroční zprávy města

Přečetli jsme za vás výroční zprávu Městského úřadu Vsetín za rok 2016, která se bude schvalovat na pondělním zastupitelstvu. Zde jsou hlavní body, které nás zaujaly:

FUNGOVÁNÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 • Věkový průměr zaměstnanců úřadu je 44 let.
 • Město zadalo celkem 25 veřejných zakázek nad 500 000 Kč.
 • Počet podaných žádostí o informace byl 47, 9 z nich odmítnuto.
 • 21 studentů mělo na úřadě nějakou formu praxe.
 • město řešilo 4 petice – proti herně na Sychrově, ohledně sousedského soužití na Sušilově, proti vybudování Rákosníčkova hřiště a proti lvovi ve Zděchově.
 • Máme 75 restauračních zahrádek.
 • Nejméně obsazenými komerčními prostory města je Sychrov č. p. 53 (72,40 % volných), věžák (19,12 % volných – jen nebytové prostory), Kotovo (10,89 % volných), Kreml (9,57 % volných) a Lego (9,56 % volných).

DEMOGRAFIE VSETÍNA

 • 244 lidí se narodilo.
 • 273 umřelo.
 • 100 párů se vzalo.
 • 335 lidí se přistěhovalo.
 • 507 se odstěhovalo.
 • 1 420 lidí má trvalý pobyt na úřadě.
 • Bylo uzavřeno 54 dohod o výkonu pěstounské péče.
 • 69 lidí získalo městský byt, 37 z nich bylo uvolněno. Na byt čeká 320 žadatelů.
 • Ve školkách je 768 dětí v 35 třídách (z toho je 5 tříd speciálních).

JAK ČASTO SE KDO SCHÁZÍ

 • Zastupitelé zasedali jen 7krát za rok.
 • Počet zasedání komisí a výborů: Bytová komise se sešla 11x, zdravotní a sociální 6x, pro životní prostředí 10x, pro výchovu a vzdělávání 2x, sportovní 3x, kulturní 7x, pro MA21 a Zdravé město Vsetín 5x. Kontrolní výbor měl 10 zasedání, finanční 5 (kritizovaná a následně zrušená komise pro otevřenost se sešla v pěti případech, přičemž ale takřka půlrok fungovala bez jednatele a nebylo ji tak možné svolat).

ZA CO SE UTRÁCÍ

 • Upgrade webových stránek stál 124.370,50 Kč.
 • Poštovné stálo městskou kasu 1 631 668 Kč.
 • Město zaplatilo 762.868,80 Kč za veřejné zakázky na výpočetních techniku a software – jen nové licence a počítač.
 • Město eviduje pohledávky v celkové sumě 38 671 082,68 Kč.
 • Výnosy z loterií byly 22 149 953,42 Kč.
 • Provoz MHD stojí 7 700 000,- a příměstská doprava: 1 325 200,- (Celkové výdaje jsou ale vyšší – město přispívá na ČSAD Vsetín a Zlínskému kraji 2 639 400 Kč na příměstskou dopravu a na provoz MHD putuje 15 400 000 Kč).
 • Město utratilo 1 233 000 Kč za kancelářské potřeby.
 • Vedení města najelo 59 334 km ve služebních vozech (což je průměrně osm a půl tisíce kilometru na radního).