Vsetínská sportoviště? Peníze jdou zatím hlavně projektantům

Vsetínská sportoviště? Peníze jdou zatím hlavně projektantům

Kam se ztrácí peníze na sport? Na odměny projektantům. Alespoň takový dojem může mít člověk z toho, jak město Vsetín hospodaří s penězi, které by mohly být určeny na podporu a rozvoj vsetínského sportu. Přestože v posledním kole sportovních dotací zastupitelé rozdělovali sportovním oddílům navýšenou částku, nejde se zbavit dojmu, že peníze, které se utratily za nepoužitelné nebo nadbytečné studie, mohly putovat přímo do sportu. Podrobnější popis utracených peněz najdete v článku.

V červnu 2017 uzavřelo město Vsetín s firmou Atelier 8000 s.r.o. smlouvu na vytvoření studie sportovišť v areálu Ohrada za 290 400 Kč. Studie předpokládala masivní výstavbu sportovišť, včetně přesunu tenisových kurtů nebo dokonce nově postavené školky na jiné místo a pokud by byla realizována, představovala by náklady v desítkách milionů. Přitom ani nebylo jasné, zda je o jednotlivá sportoviště zájem, sportovní oddíly vesměs tyto plány odmítaly. Zásadním nedostatkem studie navíc bylo to, že některé objekty naprojektovala na pozemcích, které městu nepatří a současný majitelé se jich nechtějí vzdát, alespoň ne za rozumnou cenu. Celý projekt za necelých 300 tisíc tak je v tuto chvíli u ledu a nedá se očekávat, že by byl ještě někdy k něčemu dobrý.

Po fiasku s tímto projektem přišlo vedení města s návrhem vytvořit za 350 tisíc Kč studii s názvem „Analýza stávajících sportovišť města Vsetín“ (smlouva zde). Na první pohled se jedná o chvályhodný záměr – je jistě dobře, pokud se rozvoj a investice do sportovišť bude plánovat na základě podrobné analýzy a nikoli náhodně, jak tomu bylo doposud.

Konkrétní provedení je ale opět de facto vyhozením peněz do kapes projektantů. Namísto zjištění toho, jaké potřeby mají sportovní oddíly a jaká je poptávka po jednotlivých druzích sportů, budou projektanti zaměřovat existující sportoviště a k nim zřejmě dokreslovat možnosti jejich rozvoje. Vyplývá to z textu smlouvy, kterou město uzavřelo opět s projekční kanceláří Atelier 8000.

Ve smlouvě se píše, že firma dodá:

 • prověření stavu, počtu a možností stávajících sportovišť na území města Vsetín (soukromých, městských příp. v majetku spolků a sdružení), vyhodnocení kapacit objektů, jejich stavu a určení jejich prostorových rezerv.
 • Analýza aktuálních požadavků na realizaci-doplnění- rozšíření sportovišť.
 • Ověřovací studie – Návrh umístění a prostorová schémata jednotlivých sportovišť.

Výsledkem má být pak výkresová a stručná textová část, a powerpointová prezentace pro zastupitelstvo.

Co je velmi zarážející, tak analýza se nebude týkat všech sportovišť na území města, ale jen čtyř vybraných lokalit. Zatímco na zastupitelstvu byl schválen záměr, že se bude zjišťovat situace „zejména“ na vybraných územích (což nevylučuje, že se budou zkoumat i jiné lokality), ve smlouvě s projektanty se vymezují „pouze“ tato čtyři území: a) Sportovní areál Ohrada, b) Areál Masarykova gymnázia, c) Sportoviště na ul. Tyršova, d) Areál Na Lapači.

Analýza sportovišť na území města tak podle všeho pomine všechna školní sportoviště, areál Pod Pecníkem (včetně sportoviště u koupaliště), areál Lázní a Sokolovny, soukromý areál Sport centrum Bobrky, soukromý areál Kohútek, starou atletickou dráhu v Jasenicích nebo hřiště v Semetíně.

Výsledkem tedy nebude analýza sportovišť města Vsetína, ani analýza toho, jak občané města sportují a o jaké sporty a sportoviště mají zájem, ale opět jen architektonické malůvky, které budou umisťovat do prostoru nějaká sportoviště, a kterými se bude vedení města před volbami prezentovat veřejnosti.

Což je další věc, která dělá celý plán nesmyslným: vedení města, které ve funkci skončí zhruba za tři měsíce, už nemá co vytvářet koncepční materiály, ale zejména dotahovat vlastní rozjeté projekty. Nové vedení města, které jak věříme bude mít odlišně složení, si pak zvolí vlastní priority investic do sportovišť.

To stále ještě není všechno. Zvažovaná přístavba nové sportovní haly u Masarykova gymnázia je předmětem jiné studie, kterou si letos na jaře objednal Zlínský kraj. Pomiňme fakt, že studie na halu u gymnázia existuje již z doby, kdy existoval plán na výstavbu supermarketu Tesco na Ohradě. Nyní firma Dimense v.o.s., jejíž společníkem je jistý pan Hovořák, vytvořila za 235 tisíc pro Zlínský kraj studii výstavby nové tělocvičny u gymnázia (smlouva zde). Neexistuje tedy jediný důvod, aby tu samou práci dělala ve své analýze sportovišť firma Atelier 8000.

Nekoncepčnost v rozvoji sportovišť, zbytečné studie a pochybnosti o tom, zda dochází ke spravedlivému rozdělování peněz na sport – takový je současný stav podpory sportu na Vsetíně. Věříme, že nové vedení města celou problematiku uchopí úplně jinak a dočkáme se stavu, kdy bude podpora sportu na Vsetíně transparentní, férová a hlavně přiměřená možnostem a poptávce našeho města. Netřeba vymýšlet nové megalomanské projekty, pokud se nedokážeme odpovědně postarat o stávající sportoviště, jejich údržbu a rozvoj.

Za Koalici pro otevřený Vsetín v máme v oblasti sportu tyto priority:

 • Chceme lepší a jasnější pravidla pro sportovní granty, aby se předcházelo nejasnostem při jejich rozdělování
 • Chceme férovější rozdělování peněz: není možné, aby velké sporty dostaly vždy tolik, o kolik si řeknou, a menší sporty neměly pokryty ani základní příspěvek na nájmy.
 • Chceme, aby jednotlivá veřejná sportoviště byla jednoduše dostupná a mohl je pro sportování využít každý.
 • Opravíme městské lázně, aby se do nich rádi vraceli děti i dospělí, včetně příslušného wellnessu.
 • Postavíme gymnastickou tělocvičnu. Vsetínská gymnastika má skvělou tradici včetně olympioniků, ale odpovídající zázemí ji chybí.
 • Investice do sportovišť na Ohradě budou přiměřené potřebám města, preferujeme zde fotbalové hřiště a stadion pro atletiku.
 • Chceme více hodin veřejného bruslení v dostupných dnech a časech, a lepší využití ledové plochy ve večerních hodinách pro hobby týmy a amatérské bruslaře.
 • Chceme pomoci trenérům a trenérkám v mládežnickém a amatérském sportu. Přidáme sportovním oddílům peníze a budeme po vzoru Krnova pořádat semináře pro trenéry na témata moderních trendů ve sportu, zdraví mladých sportovců, regenerace nebo fyzioterapie.