Vsetín díky tlaku KOV zveřejnil zápisy z komisí

Vsetín díky tlaku KOV zveřejnil zápisy z komisí

Město Vsetín doposud nezveřejňovalo zápisy z jednání svých komisí, ačkoliv se ukázalo, že nezřídka jsou na těchto jednáních projednávány záležitosti, které se bezprostředně dotýkají kvality života ve městě, jak to ukázala nedávná kauza výstavby rodinných domků na Bečevné nebo jen velmi kuse prosakující informace o plánované výstavbě obchodní galerie v prostoru přednádraží. KOV tak využil zákonného práva na informace a po dva měsíce trvajícím právním sporu bylo město nuceno zápisy z komisí zveřejnit.

Zápisy z komisí naleznete na této stránce

„Vsetín původně odmítl poskytnout část zápisů z komisí s odvoláním na to, že ještě nebyly projednány radou,“ uvedl ke při s městem David Kopecký, tajemník zastupitelského klubu KOV, který informace získal. „Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali ke krajskému úřadu Zlínského kraje. Ten uznal naši argumentaci, že zápis neslouží pouze jako podklad pro rozhodování rady, ale obsahuje především informace o průběhu jednání, přítomných členech nebo vyplývajících úkolech. Což jsou informace, na které se vztahuje povinnost zveřejnění podle tzv. infozákona,“ doplnil Kopecký, který již dříve jako člen kontrolního výboru prosadil zveřejňování jeho zápisů a veřejné schůze výboru.

Spor s městem o informace mapují tyto dokumenty

Zápisy z komisí jsou aktuální k 21. červnu, kdy byla žádost podána, od začátku jejich funkčního období. Měly by obsahovat také veškeré přílohy, které jsou proklikatelné z jednotlivých zápisů. Zápisy obsahují také záznam jednání ze zcela nové komise pro kontrolu hospodaření Technických služeb. „Tato komise byla zřízena zcela bez vědomí opozičních zastupitelů a jejími členy jsou pouze zástupci vedení města a pracovníci úřadu. Toto považujeme za velmi nestandardní, firma s ročním rozpočtem 62 milionů korun by měla být kontrolována v rámci paritního zastoupení v zastupitelstvu „ podotýká David Kopecký.

KOV bude zápisy z komisí pravidelně aktualizovat a informovat veřejnost o nadcházejících jednáních. „Žádosti budeme opakovaně podávat tak dlouho, dokud Vsetín nepřistoupí ke zveřejňování zápisů z vlastní iniciativy. Tak je k tomu v jiných obcích, které jednají se svými občany na rovinu a bez tajností,“ vzkazuje David Kopecký.

Foto: Piráti.cz