VIZE centra Vsetína 2025:  Takto závažná rozvojová koncepce by se měla připravovat jinak

VIZE centra Vsetína 2025:  Takto závažná rozvojová koncepce by se měla připravovat jinak

Vedení  města představilo tři návrhy jak změnit střed Vsetína. Ačkoli  souhlasíme s tím, že je potřeba s touto částí města něco dělat, způsob  jakým to město provedlo, považujeme za nešťastný od začátku. „Způsob  přípravy tohoto projektu je nedostatečný. Většina zastupitelů se o něm  dozvěděla až na poslední chvíli, ani v městské investiční komisi se to  neprobíralo. I termíny pro architekty byly hodně šibeniční. Takto závažná rozvojová koncepce by se měla připravovat jinak,“ uvedl  zastupitel a architekt Milan Chlápek.

Návrhy jsou zajímavé a  jsou mezi nimi inspirativní myšlenky, celkově je však důležitá koncepční  cesta, jakou se město vydá. A tu zatím nevidím. Nejprve si máme  ujasnit, co jsou priority, například jak rychle musíme budovu městského úřadu vystěhovat kvůli špatnému statickému stavu, a taky na co budeme mít peníze. To se nestalo, naopak jsme dostali nějaké návrhy, aniž  bychom diskutovali o tom, co je nejnutnější,“ dodal.

Dle názoru Koalice pro otevřený Vsetín by se měly tak důležité prostory řešit standardní architektonickou soutěží. „Ta má jasná pravidla, velmi podrobně se  diskutuje už její zadání a výsledkem je to, že město má pak mnohem více  podnětů, než jen od tří vybraných kanceláří,“ upřesňuje Milan Chlápek.

Koalice pro otevřený Vsetín bude situaci dále sledovat a nominuje svého  zástupce do pracovní komise, kterou vedení města k tomuto projektu  zřídilo. „Budeme hlídat, aby celá věc proběhla transparentně, aby se  nevybralo příliš drahé řešení, které nás zadluží na generace. Budeme  také zdůrazňovat, aby jednotlivé návrhy respektovaly klimatickou změnu a  tedy aby jejich součástí byla zeleň nebo vodní prvky, protože  vybetonované centrum bude v rozpálených měsících velký problém. Stejně  tak budeme chtít, aby bylo centrum města maximálně průchodné a bez  bariér, a také, aby jednotlivá podzemní parkoviště neskončila stejným  fiaskem jako parkoviště pod obchodní galerií,“ komentoval to zastupitel  Michal Berg.

Stručný popis jednotlivých návrhů:

Studie CASUA navrhuje postavit nový jedenáctipatrový dům na místě současného  Lega, do kterého by se přesunul městský úřad. Současná budova městského  úřadu by se mohla rekonstruovat na různé účely, včetně bytů pro seniory  nebo ordinace lékařů. Současná plocha na Svárově by byla zvýšena a pod  ní by bylo podzemní parkoviště.

Studie Kamil Mrva Architects  pracuje také se zvýšení plochy Svárova, včetně zapojení plochy rozšířené  terasy podél Domu kultury do ulice Hlásenka. Kromě toho studie umisťuje  do prostoru šestipatrovou výškovou budovu, ve které by byly prostory  městského úřadu. Naopak na zhruba šest pater by se snížila budova  stávajícího úřadu. Na místě lega pak studie umisťuje podél ulice  Smetanovy třípatrový dům, v přízemí s obchody a v dalších podlažích s  byty.

Studie A8000 umisťuje novou budovu městského úřadu o výšce  pět pater těsně vedle domu kultury a besedního domu, na místě lega  nestaví nic a nechává jej jako rezervu pro budoucí rozvoj. Parkoviště je  také podzemní pod Svárovem a dokonce dvě podzemní patra pod novou  budovou MěÚ. Variantou řešení je nižší nový budova a rekonstrukce a  snížení stávající budovy MěÚ na pět pater. Tento návrh upravuje  zabudovat schodiště do Domu kultury až do jeho interiéru.

Kompletní návrhy návrhy najdete na webu města Vsetína.