Co se nám povedlo za další půlrok

Co se nám povedlo za další půlrok

Opět před létem přinášíme pravidelný soupis toho, co se nám za předchozí půlrok povedlo. Ačkoliv jsme jedinou reálnou opoziční silou na Vsetíně, kdy zbytek politických stran ve většině případů hlasuje spolu s vládnoucí koalicí, dokázali jsme i přes nelehkou situaci prosadit řadu věcí. Posuďte sami:

Pokračujeme v otevírání Vsetína

Povedlo se nám dosáhnout zveřejnění grantových žádostí v oblasti kultury a sportu. Díky tomu každý může zjistit, kdo a na co v grantových žádostech požaduje peníze.

Připomínkovali jsme nový městský web. Desítky konkrétních odborných poznatků vypracovaných i ve spolupráci s webdesignery jsme pak zaslali vedení města k zapracování.

I díky tomu pak byly pak webovky upraveny a nejzásadnější problémy odstraněny. I přes ocenění webu cenou nicméně řada problémů přetrvává a město stále nemá funkční aplikaci na hlášení problémů a podnětů.

Navrhli jsme usnesení, aby bylo zveřejňováno, jak jednotliví zastupitelé hlasují. Toto bylo ostatními zastupiteli smeteno ze stolu. Sami proto veřejnosti připravíme přehlednou vizualizaci výsledků hlasování. Aplikace na webu bude připravena na podzim.

Díky nám má město větší dohled nad financováním hokeje. Zástupce Vsetína nyní sedí v dozorčí radě hokejového klubu. Víme, jak jsou vysoké odměny profesionálních hokejistů a od podzimu by mělo být financování profesionálního hokeje vyčleněno ze sportovních dotací, ve kterých se o peníze uchází pouze amatérský a mládežnický sport.

Poprvé jsme upozornili na to, že Jiří Čunek pobírá nestandardně vysoké odměny za souběh svých funkcí. Tuto informaci pak od nás přebrala prakticky všechna česká média.

Vsetín díky nám zveřejňuje čtvrtletní zprávy z činnosti svých komisí.

Zasazujeme se o kvalitnější životní prostředí

Na rozdíl od oficiálních komunikačních kanálů města jsme přes zimu pravidelně dávali varování veřejnosti před smogem. Na základě toho jsme zastupitelstvu navrhli šest opatření, která by měla městu pomoci lépe dýchat. Na posledním zasedání zastupitelstvo na tento náš popud schválilo vytvoření programu zlepšení kvality ovzduší a zpracování plánu udržitelné mobility.

Dvakrát jsme spolu se skauty a Vsetínským fórem uklízeli Vsetín.

Hájíme veřejný zájem

Díky nám od prvního ledna začal na Vsetíně platit zákaz hazardu. Ačkoliv jde proces pomalu a provozovatelé heren se všemožně brání, zaniklo již 38 herních přístrojů a do konce roku by měla zavřít většina z 32 vsetínských heren.

Pomohli jsme také občanům Janové při jejich referendu proti vzniku kasína v jejich obci. To bylo úspěšné a hazardní mafie tak bude muset jít o dům dál.

Upozornili jsme na to, že město Vsetín vybralo nového jednatele Vsetínské sportovní bez výběrového řízení i bez konzultace s dozorčí radou. Nový šéf městských sportovišť byl navíc v minulosti pravomocně odsouzen za podvod a jeho manželka je zaměstnána na městském úřadě.

Podpořili jsme na post starosty Jiřího Růžičku, jelikož město Vsetín dlouhodobě strádalo tím, že se mu bývalý starosta nemohl věnovat na plný úvazek. Ten nás “za odměnu” odvolal ze všech městských komisí a dozorčích orgánů městských firem.

I díky našemu tlaku město Vsetín může čerpat desítky milionů korun na projekty sociálního začleňování. Podpora se týká nejen minorit, ale také lidé bez domova nebo matek samoživitelek. Vsetín přitom v minulosti ústy Jiřího Čunka spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování odmítal. Jsme rádi, že toto se změnilo.

Podporujeme spolkový život

Podařilo se nám navýšit finance do sportu na letošní rok o jeden a půl milionu a do kultury o půl milionu. Město ovšem stále rozděluje dotace v rozporu se svými vlastními pravidly. Budeme se snažit v této věci sjednat nápravu.

Pokračujeme v jednáních o opravě historického meteosloupku, na kterou město odmítlo uvolnit finance. Renovace by měla započít během nejbližších dnů.

Jednáme se sdružením Hry na chodník o umístění levných a ekologických variant dětských hřišť různě po městě.