Vedení města nesplnilo ani jeden z top 10 problémů loňského roku

Před nedávnem občané na veřejném fóru a v online hlasování vybrali nových deset problémů a příležitostí Vsetína, které by radnici měly směřovat v jeho dalším rozvoji. Pomiňme, že v hlasovací anketě na webu mohl kdokoliv udělit opakovaně libovolný počet hlasů – což finální desítku staví do problematického světla – a podívejme se spíše, jak se vedení města dokázalo vypořádat s výzvami loňského roku.

Připravili jsme pro vás přehledné shrnutí, které ukazuje, že z celé dekády se do konce prozatím nepodařilo dotáhnout ani jeden podnět.

1)     Využití červeného mostu NESPLNĚNO

Ač první v žebříčku loňských občanských podnětů, město na napojení oblíbené pěší i cyklistické zóny na cyklostezku Bečva a renovaci dlouho nevyužívané železniční vlečky rezignovalo. Důvodem má být kolize s územním plánem i údajně velké náklady.

Město také argumentuje plánovaným prodloužením Nádražní ulice, kterou ale bývalý starosta Čunek při nástupu do funkce slíbil ponechat ve stávající podobě.

2)     Podpora terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením NESPLNĚNO

Město sice tento úkol prezentuje jako splněný, realita čísel ale mluví jinak. Zatímco do služeb pro seniory by letos oproti loňsku mělo putovat o více než sto tisíc korun více, pečující o osoby se zdravotním postižením ve srovnání s rokem 2016 přijdou o padesát tisíc.

ROK 2016 ROK 2017
Terénní služby pro seniory 1 365 tis. Kč 1 470 tis. Kč
Terénní služby pro osoby se zdravotním postižením 490 tis. Kč 440 tis. Kč

Navíc vedení Vsetína k této výzvě přistoupilo velmi technokraticky a splnění bodu poměřuje pouze výší financí z městského rozpočtu. Způsobů jiné – nepeněžní podpory by se přitom dalo najít více.

3)     Zřízení systému sociálního bydlení PLNÍ SE

Díky navázání spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování by v následujících třech letech mělo dojít k pořízení nových sociálních bytů i navýšení počtu sociálních pracovníků. Připomeňme, že vedení města ústy bývalého starosty spolupráci s Agenturou původně odmítalo. Nyní i díky tlaku KOV může Vsetín na práci se sociálně znevýhodněnými čerpat nemalé prostředky.

4)     Vybudování veřejného tábořiště a místa pro kemping NESPLNĚNO

Další z bodů, který se radnice snaží prezentovat jako splněný, ačkoliv tomu tak úplně není. Ačkoliv na sychrovskou „vodárkou“ Technické služby skutečně tábořiště vybudovaly, kempovací místo stále chybí.

5)     Zachování magnólie před věžovým domem PLNÍ SE

Ačkoliv vzácná magnólie stále stojí, město samo prohlašuje, že „její budoucnost souvisí s vývojem výstavby v dané lokalitě“. Doufejme tedy, že zájmy stavebníků nakonec nepřevýší snahy zachovat vzácný strom.

6)     Vybudování parkoviště pro rodiče u ZŠ Luh PLNÍ SE

Se stavbou 13 kolmých a 5 podélných parkovacích míst u základky v Luhu by se mělo dle slov radnice začít ještě v tomto roce. Jak ovšem zastupitelé za KOV několikrát upozornili na zastupitelstvu, navýšení parkovacích stání může paradoxně bezpečnostní situaci na Staré cestě zkomplikovat. Větší problémy zde působí časté překračování povolené rychlosti, které prozatím zůstává bez postihu.

7)     Sezónní zastřešení schodiště před knihovnou NESPLNĚNO

Vsetínské vedení sice tvrdí, že tento úkol plní, prozatím ale zůstalo pouze u konstatování, že zastřešení je v kolizi s autorskými právy architekta na Dolní náměstí a že „pořadatelé akcí mají vesměs vlastní pódia a zastřešení“. V jednání má být „analýza“ varianty rozebíratelné konstrukce, nicméně my hodnotíme v tuto chvíli tento podnět jako nesplněný.

8)     Více akcí pro mladé NESPLNĚNO

Další bod, který město prezentuje jako splněný s tím, že „nabídka akcí se každoročně rozrůstá“. Ve skutečnosti ale všechny akce, které jsou prezentovány jako nové, za sebou mají již několik ročníků a zdaleka ne všechny mají jako hlavní cílovou skupinu právě mládež. Čestnou výjimkou je letošní Studentský happening, který nahradil původní Majáles pořádaný Domem kultury.

9)     Dotační titul pro školy na akce a projekty NESPLNĚNO

U tohoto podnětu vedení města tvrdí, že byl realizován již dříve. Skutečně, díky iniciativě KOV se v roce 2015 nejen žákům a studentům vsetínských škol otevřela možnost čerpat peníze na vlastní projekty až v řádu desítek tisíc korun. Město tento projekt ale nakonec nedotáhlo do konce s konstatováním, že byl „velmi malý zájem“.

Výsledky stolu mladých z veřejného fóra s občany ale ukazují opak. Radnice se ale namísto hledání cest, jak zájem zvýšit nebo žadatele metodicky v projektech vést, omezuje na konstatování, že dotace lze žádat od rady města. Za nás rozhodně nesplněno.

10)  Výstavba nové haly pro míčové sporty PLNÍ SE

Nová hala by zřejmě měla vyrůst za rok či dva Na Lapači, zatím je situace ve fázi jednání, což je ale u tak velkého projektu pochopitelné.

Prezentaci města najdete zde