Termíny vsetínského zastupitelstva jsou v rozporu se zákonem

Termíny vsetínského zastupitelstva jsou v rozporu se zákonem

Na webu města Vsetína se objevily termíny jednání zastupitelstva pro rok 2016. Zastupitelé se mají sejít pětkrát, nicméně pokud by byl dodržen tento rozpis, poruší město Vsetín zákon o obcích. „Ten říká, že se zastupitelstvo schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Mezi 20. červnem a 17. říjnem je ale lhůta delší,“ uvedl zastupitel Koalice pro otevřený Vsetín Michal Berg.

Nezákonnost tohoto termínu potvrzuje i Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který na soulad činnosti samospráv se zákonem dohlíží.  „V případě, že se zasedání zastupitelstva obce koná byť jen o jediný den později, než je stanovená tříměsíční lhůta, jedná se o porušení zákona. Toto porušení však nemá vliv na platnost usnesení, přijatých na takovém zasedání. Mohou však vzniknout pochybnosti o fungování obce a může rovněž dojít k narušení komunikace obce s občany, jehož je zasedání nejvýznamnější formou,“ píše se v jeho vyjádření.

Vedení města omezilo počty zasedání zastupitelstva, a tedy i možnost veřejnosti kontrolovat a sledovat jeho činnost, už v roce 2015. Tehdy se ale termíny do zákonných požadavků vešly. „Díky malému počtu termínu jednání zastupitelstva se vždycky musí projednávat mnoho desítek bodů. Jednání tak trvají mnoho hodin, není dostatek času vše prodiskutovat a pro občany je to velmi složité sledovat. Pro vedení města je ale velmi pohodlné mít pověstný klid na práci, stejně jako k němu vyzývala komunistická vláda v tehdejším Československu. Jen by ten klid na práci měl alespoň dodržovat zákony,“ uvedl Michal Berg.