Off

Reportáž z posledního zastupitelstva roku 2015

Poslední zasedání zastupitelů v tomto roce přineslo řadu důležitých změn, které se dotknou života většiny Vsetíňáků. Koalice pro otevřený Vsetín přináší souhrn nejdůležitějších opatření, na kterých se zastupitelé shodli. Celý článek →

Off
View Post
O nové vsetínské televizi se rozhodne v soutěži

O nové vsetínské televizi se rozhodne v soutěži

Po dlouhodobém tlaku především ze strany Koalice pro otevřený Vsetín (více například zde a zde) vedení radnice splnilo svůj slib: na nového dodavatele městského televizního zpravodajství vyhlásilo otevřenou veřejnou soutěž. K podmínkám jejího nastavení přispěla Koalice i dotazníkem mezi občany Vsetína a okolí. Těch jsme se ptali, co jim na současné podobě vysílání vadí a co by chtěli změnit. Celý článek →

Off
View Post
Více odborníků do kultury a sportu

Více odborníků do kultury a sportu

Na světě je personální složení komisí rady města a obsazení dozorčích rad městských firem. V porovnání s předchozím období došlo ke sloučení komisí výstavby, dopravy a investic; a komisí pro cestovní ruch a sportovní.  Naopak přibyla komise pro otevřenost, kterou Koalice prosazovala jako jeden z nástrojů pro zvýšení transparentnosti radnice. Ta se bude zabývat modernizací nástrojů pro komunikaci s veřejností, zveřejňováním informací a celkově otevíráním samosprávy směrem navenek. Oproti minulosti bude v pracovních orgánech rady také nebývalé množství nestranických odborníků.

Celý článek →

Off
View Post
Semetínští hledají zájemce o osadní výbor

Semetínští hledají zájemce o osadní výbor

Občané vsetínské místní části Semetín by rádi zřídili jako poradní orgán nového zastupitelstva osadní výbor. Ten má právo být informován o všem, co se v této místní části chystá, a také předkládat na městské zastupitelstvo vlastní návrhy, týkající se rozvoje Semetína a řešení jeho problémů. Vyplynulo to ze setkání se zastupiteli Koalice pro otevřený Vsetín, kdy místní diskutovali o problémech nejodlehlejší vsetínské části a přidali i řadu podnětů, jak kvalitu života vylepšit.

Celý článek →