Informace o záměru provozovat na ulici Jiráskova drtící linku stavebního odpadu

Informace o záměru provozovat na ulici Jiráskova drtící linku stavebního odpadu

Dle informací v informačním systému CENIA se chystá příprava mobilní drtičky stavebního odpadu. V areálu firmy STRABAG na Jiráskově ulici by měl být svážen stavební odpad z okolí, zde se pak občas objeví mobilní drtička stavebního odpadu, a ta bude tento odpad likvidovat drcením. V současnosti už podobná činnost probíhá na jiném pozemku na Jiráskově ulici, tohle je další projekt.

Nejbližší domy v Lázkách jsou od areálu přes řeku pouze cca 160 metrů a je pravděpodobné, že hluk, nebo případně prach by toto bydlení mohly ovlivnit. Až do 15. ledna 2020 je možné ke krajskému úřadu posílat připomínky, na základě kterých úřad rozhodne, jak se záměrem naloží.

Podrobnosti o celém záměru jsou v dokumentaci, kterou si můžete stáhnout zde. Spolek Vsetínské fórum podal na krajský úřad několik připomínek a požaduje, aby celý záměr prošel kompletním procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Chceme hlavně minimalizovat další nákladní auta v centru města.  Připomínku může podat kdokoli. Například je možné požadovat,  aby proběhlo přesně hlukové měření v Lázkách.

Pokud budete mít další dotazy, můžete se na nás obrátit, buď emailem na info@otevrenyvsetin.cz nebo telefonicky Tomáš Husa (774 055 232), Michal Berg (603 102 284) nebo Radek Hladký (605 414 043)