Jak lépe podporovat sport na Vsetíně?

Jak lépe podporovat sport na Vsetíně?

Možnosti sportování jsou na Vsetíně široké, ať už pro děti či dospělé. Sportu se věnují desítky organizací, ve kterých trenéři a činovníci odvedou spousty hodin špatně placené, nebo dokonce úplně dobrovolné práce. Pro kvalitní život ve městě je podpora sportu je nesmírně důležitá. A nejen pro to, aby byli obyvatelé města v dobré kondici.

Podpora sportu má svou roli v prevenci kriminality, drog nebo ve smysluplném trávení volného času mládeže. Příkladem budiž boxerský oddíl Spartakus. „Není to jen o sportovním soutěžení nebo udržování kondice. Snažíme se, aby se kluci nervali na ulicích, aby si vybili energii v ringu,“ říká jeho vedoucí Martin Hon.

Při přípravě volebního programu jsme si pozvali zástupce sportovních oddílů na vzájemnou schůzku. Na ní jsme prodiskutovali všechny problémy, které současné financování sportu na Vsetíně přináší. Není to ale často jen otázka peněz. Sportovní organizace mají často dojem, že se s nimi na městě nakládá jen jako s poníženými žadateli o peníze, že se peníze rozdělují netransparentně nebo že nemají možnost se podílet na připravě pravidel a kontrole rozdělování peněz do sportu.

Na základě této diskuze, ale také na základě zkušeností z jiných měst jsme připravili několik pravidel a principů, které budeme chtít do rozdělování peněz a celkové podpory sportu na Vsetíně zavést. Představitelé sportovních organizací jsou si vědomi, že peněz na to, abychom dostatečně uspokojili všechny, nebude nikdy dost,  potřebují ale férová pravidla rozdělování, na jejichž principech se mezi sebou shodnou. 

Změny v rozdělování dotací v oblasti sportu by měly přinést například podrobnější rozdělení grantového systému. Současný systém neumožňuje organizacím dobře plánovat činnost. Pro pravidelnou činnost, závislou od počtu členů a sportující veřejnosti, je takové financování – kdy jeden rok peníze jsou a druhý rok ne – velmi nešťastný. Navrhujeme tedy upravit sportovní granty tak, aby bylo možné rozdělit peníze nárokově podle počtu členů ve věku do 19 let na základě tzv. poukázek. Organizace tak budou mít alespoň minimální jisté peníze na svoji činnost spojenou s mládeží. Podobný princip používají například v Opavě a zde se velmi osvědčil.

Obecné principy rozdělování financí na sport:

1. ­ Transparentnost 

Každý by měl vědět, na základě jakého rozhodnutí byla dotace poskytnuta (tzn. zveřejňování všech žádostí o dotace i zápisů hodnotící komise).

2­. Vzájemná shoda

Na zvolené formě rozdělování peněz by se měly sportovní organizace shodnout a měla by být připravena tak, aby žádný druh organizací nezvýhodňovala nebo znevýhodňovala.

3. ­Veřejná kontrola

Rozdělování a hodnocení grantů by se měli účasnit zástupci TJ/SK a mělo by být pod veřejnou kontrolou.

4.­ Zapojení soukromých sportovišť

Do plánování a rozvoje sportu ve městě by měli být v konzultační pozici zapojeni i poskytovatelé komerčních sportovních služeb, aby jejich aktivity nebyly znehodnocovány podporou obdobných služeb z veřejných peněz

5.  O sportu ať rozhodují sportovci

Ve sportovní komisi by měli být zástupci oddílů a nikoli politici. 

– Radek Fojtík, Šárka Pohůnková