Spalovna Vsetín: nové informace

Spalovna Vsetín: nové informace

Poslední dny přinesly nové aktuální informace k projektu vsetínské spalovny. Přinášíme vám jejich souhrn. „Je opravdu smutné, že i dva a půl roku po prvním záměru se spalovnou stále zabýváme. Občanům ale slibujeme, že tak dlouho, jako tu bude záměr spalovnu stavět, tak dlouho proti ní budeme vystupovat,“ komentuje situaci zastupitel Michal Berg.

 

V uplynulých dnech se online formou konalo veřejné projednávání záměru stavby spalovny odpadů (jinak také ZEVO) Vsetín v rámci procesu hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Na tomto jednání zazněly některé nové informace, na které tímto článkem reagujeme. Rekapitulujeme také aktuální situaci a další kroky. Občané si tak mohou být jisti, že dokud bude záměr stavět spalovnu blízko centra Vsetína existovat, budeme proti ní vystupovat.

1) Krajský úřad Zlínského kraje vrátil investorovi dokumentaci k přepracování hned třikrát! A to přitom investor nejprve proces hodnocení vlivu na životní prostředí vůbec absolvovat nechtěl a chtěl se mu vyhnout. Podobně tomu bylo i ze strany vedení města, které odmítlo požadovat aby proces vůbec proběhl. Jen díky aktivitám občanských spolků nakonec byl krajský úřad nucen po investorovi požadovat celý proces EIA, který aktuálně běží už přes dva a půl roku.

2) Veřejným projednáváním skončila fáze, kdy bylo možné do procesu podávat připomínky. Ve spolupráci s experty jsme podali podrobné připomínky do všech fází. Ani v přepracované dokumentaci ale většinu připomínek, například týkajících se dlouhodobého vlivu rakovinotvorných látek na okolí, neodpověděl. Věříme, že i díky tomu krajský úřad povolení nevydá.

3) Pokud by i přes tyto nedostatky krajský úřad povolení vydal, jsme připraveni podat v rámci navazujících řízení odvolání, případně i žalobu.

4) Investor na veřejném projednávání řekl, že jeho předchozí slib, že v projektu nebude pokračovat, už neplatí – zdůvodnil to tím, že pokud by například město, nebo nové vedení města po volbách příští rok změnilo názor, chce se k projektu vrátit.

5) Potvrdilo se tak to, co jsme říkali už dříve. Pokud investor myslel své ukončení projektu vážně, měl okamžitě ukončit i proces EIA. Jeho předchozí tvrzen, že proces EIA nechává „doběhnout“ jen proto, aby mohl projekt použít jako referenci jinde, bylo postaveno na vodě – to, že spalovna dostane povolení na nějakém místě neříká nic o tom, zda by ho dostala i jinde.

6) Protože riziko spalovny nadále trvá, budeme trvat na tom, aby město Vsetín přijalo konkrétní kroky, které stavbu spalovny dlouhodobě vyloučí úplně, například změnu územního plánu.

7) Navíc upozorňujeme, že v současné době se v parlamentu hlasy chystá změna stavebního zákona, která by osekala možnost občanů se proti takovým stavbám jako je spalovna bránit. Hlavní iniciátorkou nového stavebního zákona je ministryně Dostálová za ANO.

Pokud budete mít ke spalovně další dotazy, napište nám na info@otevrenyvsetin.cz