První úspěch občanů, spalovna se bude podrobně posuzovat

První úspěch občanů, spalovna se bude podrobně posuzovat
Zájem investora urychlit stavbu vsetínské spalovny a vyhnout se plnému hodnocení vlivu na životní prostředí nevyšel. Krajský úřad na základě doručených připomínek rozhodl, že záměr na výstavbu spalovny může mít významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Co to znamená v praxi? Investor je povinen vypracovat dokumentaci v plném rozsahu a do dokumentace je nutné zapracovat došlé připomínky a vypořádat se s nimi. Také bude vypracován nezávislý posudek dokumentace.

„Jsme rádi, že náš požadavek na kompletní hodnocení v procesu EIA byl vyslyšen. Úřad rozhodl, že investor se musí vypořádat s drtivou většinou připomínek, které přišly, včetně těch našich,“ komentuje situaci Michal Berg, zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín.

Jak píše krajský úřad, především je v dokumentaci potřeba lépe vyhodnotit vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy na hlukovou situaci a vlivy na hmotný majetek. Také je potřeba lépe popsat rizika pro veřejné zdraví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech.

Inspekce životního prostředí: lokalita je nevhodná

Podle KOV je důležité, že zásadní připomínky zaslaly také některé úřady, jako například Krajská hygienická stanice nebo Česká inspekce životního prostředí. „Ta dokonce považuje umístění záměru v předmětné lokalitě nevhodné z hlediska ochrany ovzduší, protože v oblasti jsou již nyní překračovány imisní limity rakovinotvorného benzo(a)pyrenu,“ vysvětluje Michal Berg. Městský úřad Vsetín k záměru naopak žádné připomínky neměl.

Chcete mít aktuální informace o spalovně? Zanechte nám na sebe prosím email.

Mezi dalšími požadavky krajského úřadu je například odůvodnit, proč nejsou navržena kompenzační opatření pro negativní vlivy na životní prostředí, nebo popsat současné způsoby nakládání s odpady a porovnat se situací která nastane jejich spalováním. Úřad také požaduje vypracovat hlukovou studii a hodnocení zdravotních rizik. Délka celého procesu EIA se obvykle pohybuje v řádu měsíců až jednoho roku.

Nemáte v otázce spalovně jasno? Přečtěte si nejčastěji kladené dotazy.