Šest kroků, jak porazit smog

Náš zastupitel a předseda spolku na ochranu přírody a krajiny Vsetínské fórum Tomáš Husa představuje šest opatření, která mají pomoci zvládat a předcházet smogové situaci, které jsme byli svědky od začátku tohoto roku na území Zlínského kraje již třikrát. Zkušenost posledních týdnů ukázala, že město Vsetín není v takových situacích připraveno efektivně chránit zdraví svých obyvatel. To se týká jak souboru opatření, který by nedýchatelnému ovzduší ulehčil, tak prostého informování o tom, že smogová situace nastala.

I krátkodobé vystavení zvýšeným koncentracím polétavého prachu zatěžuje a poškozuje dýchací cesty, snižuje odolnost proti infekcím dýchacích cest a zhoršuje chronické potíže alergiků, především astmatiků. Dlouhodobé vystavení škodlivinám v ovzduší – což se v případě vsetínských údolí týká především vlivu koncentrace dopravy – pak zvyšuje riziko chronických zánětů dýchacích cest, nádorových onemocnění, nemocí srdce a cév a zkracuje průměrnou délku života.

KOV proto navrhuje na nadcházející zastupitelstvo sérii usnesení, které mají pomoci situaci řešit. Část opatření se týká toho, aby město bylo schopné rychle a efektivně informovat občany o smogu, což se doposud nedaří. Jedná se o informační SMS systém pro rychlé varování obyvatel, který se osvědčil například v Přerově. Spolu s tím by městský úřad nově měl povinnost veřejnost před smogem včas varovat.

Tato akutní opatření bychom rádi podpořili sérií systémových řešení: Po vzoru Brna či Ostravy by bylo vhodné také při smogu zavést MHD zdarma. Kromě toho by město mělo vytvořit studii proveditelnosti pro regulaci dopravy během smogu. Zároveň je třeba se zaměřit na intenzivnější podporu výměny nevyhovujících uhelných kotlů v domácnostech zejména na obnovitelné zdroje.

Prosíme tímto také všechny občany a občanky Vsetína, aby v době vyhlášené smogové situace respektovali doporučení ČHMÚ, zejména omezili cesty autem na nezbytné minimum.

MUDr. Tomáš Husa