Za rok blíž otevřenému Vsetínu

Stejně jako před rokem vám i tentokrát před započetím letních prázdninových dní skládáme své účty z toho hlavního, co jsme za posledních 12 měsíců dokázali v zastupitelstvu prosadit. Ačkoliv jsme na vlastní kůži poznali, že politická práce – zejména ta opoziční – je nesmírně zdlouhavá a ne vše se nám povedlo tak, jak jsme původně zamýšleli, nenecháváme se odradit. Díky vám všem, kteří za námi celou dobu stojíte, kontrolujete nás, chválíte i občas oprávněně kritizujete. Nenechte nás v tom i do dalších dvou let před námi samotné.

Pokračujeme v otevírání Vsetína

Díky našim zastupitelům město zveřejňuje své všechny smlouvy nad 50 000 korun na Portálu veřejné správy, tedy prakticky veškeré své nákupy. Prosadili jsme také, že občané mohou sledovat průběh jednání každého zastupitelstva online. Otevřenost Vsetína má ale k dokonalosti daleko, kritizovali jsme, že smlouvy nejsou strojově čitelné a město odmítá uchovávat z jednání zastupitelů záznamy, ačkoliv za dodavatele videa ročně platí přes milion korun.

Upozornili jsme také na termíny jednání zastupitelstva, které byly v rozporu se zákonem. Apelovali jsme na vedení radnice, aby se zastupitelé scházeli častěji. Tak jak to je nyní se totiž stává, že jednání trvá i osm hodin a není zdaleka možné všechny návrhy probrat podrobně, tak jak by si zasloužily.

Připomínkovali jsme právě vznikající nový web města a budeme hlídat, aby skutečně plnil nejen příjemně vizuální, ale hlavně uživatelskou funkci z hlediska moderních standardů a na základě dobré praxe jinde.

otevřeni

Stojíme za veřejností

Aby se občané mohli o své nemovitosti starat za výhodnějších podmínek, reformovali jsme pravidla Fondu rozvoje bydlení. Díky tomu na peníze, které dříve ležely ladem, dosáhnou všichni za výhodnějších podmínek s nízkým úrokem. Upravili jsme také termíny podávání žádostí, aby lidé z Fondu financovat také kotlíkové dotace.

Postavili jsme se za občany Sychrova, kteří sepsali petici proti umístění herny do KC Sychrov. Díky společnému tlaku se hazard nakonec přesune do Lidového domu, který se díky tomu konečně dočká částečné opravy. Ačkoliv tuto regulaci problémového hráčství nepovažujeme za ideální, přesto díky našim požadavkům ze Vsetína od 1. ledna 2017 zmizí 31 heren. Do budoucna budeme usilovat, aby automaty z ulice zmizely úplně.

V dozorčí radě Vsetínské sportovní jsme prosadili, aby se na webu městských lázní objevovala aktuální kapacita návštěvnosti, aby zájemci o saunu nemuseli odcházet znechuceně domů. Řešíme také úpravy předplacených karet, aby si lidé mohli na webu zkontrolovat, kolik na nich ještě mají vstupů.

Podpořili jsme obyvatele Bečevné, kteří nesouhlasili s prodejem pozemků u jejich domů pro záměry výstavby soukromého developera. Nakonec se tento kopec – kde se vyskytují i chráněné orchideje – zastavovat nebude, spolu s dalšími opozičními zastupiteli jsme záměr vedení města o prodeji odmítli. Budeme se snažit prosadit regulační plány, které jasně a mnohem lépe než současný územní plán řeknou, kde je možné stavět a kde je to nežádoucí, abychom předcházeli podobným věcem, jako je vizuálně odpudivá výstavba na Hanžlovském kopci.

vstavac

Na Bečevné jsou i unikátní vstavačové louky, zdroj fota: Valašský deník

Staráme se o veřejný prostor

Jako jediní pravidelně podrobně informujeme veřejnost o vývoji chystané výstavby obchodní galerie v přednádražím prostoru, která ovlivní podobu městského centra na desetiletí dopředu. Upozornili jsme na nedostatečný počet parkovacích míst, který projekt může ohrozit, a domáháme se vedení města, aby k plánované stavbě poskytlo co nejvíce informací. Město bohužel, podobně jako u jiných projektů, se poskytování informací brání.

Díky nám se Vsetín konečně dočkal nového cyklookordinátora, který se bude starat o dlouhodobý a komplexní rozvoj nejenom cyklodopravy a cykloturistiky, ale také bezbariérovosti

Hlídáme plánovanou výstavbu protipovodňových opatření. Náš zástupce projekt připomínkoval v rámci výběrového řízení a bude na něj dohlížet i v rámci stavebního dozoru.

Zahájili jsme kroky k obnově meteosloupku, který aktuálně chátrá před Sokolovnou. Tlačíme město k tomu, aby vyřešilo majetkoprávní situaci sloupku a navrhli jsme kroky vedoucí k jeho opravě a následnému využití.

Podpořili jsme návrh na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Vsetín se tak konečně po dlouhých letech neúspěšných žádostí i přes snahu Jiřího Čunka mediálně torpédovat tuto spolupráci zařadí po boku dalších desítek měst, které řeší sociální vyloučení a chudobu skutečně efektivně.

Již po třetí jsme uklízeli spolu se Vsetínským fórem Vsetín, tentokrát břehy okolo Bečvy a Jasenického potoka.

galerie

Jak bude vypadat galerie před nádražím vlastně nikdo pořádně neví.