Slavobrána na kruháči: zbytečně vyhozené peníze

Vedení města Vsetína chystá na kruháči u Telecomu šestimetrovou „bránu do města“ za téměř dva miliony korun. Pomník s ovcemi, andělem a osvětlením má být prvním ze tří, které chce vedení města instalovat i na další kruhové objezdy. „Jako zastupitelé za Koalici pro otevřený Vsetín jsme tento záměr kritizovali už při schvalování rozpočtu a následně jsme pro něj nehlasovali,“ komentoval kontroverzní projekt Michal Berg. „Pokud občané Vsetína nechtějí, aby takové plýtvání pokračovalo, musí volit v komunálních volbách Koalici pro otevřený Vsetín“, dodal.

Zastupitelé za KOV se domnívají, že město má v současné složité situaci řešit jiné priority. „Máme rozbité chodníky nebo dlažbu na Dolním náměstí, stejně tak bychom co nejvíce peněz měli dát do solárních panelů na městských budovách, abychom ušetřili za stále zdražující se energie,“ vyjmenovává Michal Berg.

Problematické je také to, že prvek se nevybral ze soutěže. „Jakékoli sochy nebo umění ve veřejném prostoru měly vždy řešit pomocí soutěže. Také se domnívám, že ke „zlepšení atmosféry“ v centru města by pomohlo například odstranění vizuálního smogu a přebujelých reklam, nebo čisté lavičky, parky a dětská hřiště. A možná by mnohé z toho ani nestálo dva miliony,“ uvedl Michal Berg.

Navíc, již v roce 2018 dala radnice 200 tisíc korun za studii, která navrhla na kruhové objezdy umístit dřevěné zářící plastiky, vzdáleně připomínající ovce. Tehdy se projekt nerealizoval.

Níže je výtah ze zápisu jednání zastupitelstva 20.12.2021, kde se projednával rozpočet města a projekt „úprav kruhových objezdů“

BcA. Berg v další části příspěvku označuje za zbytné položky návrh úpravy kruhových objezdů. Pojem úprav ovšem v tomto případě nepovažuje za výstižný, neboť kruhové objezdy jsou funkční a budou na nich umístěny plastiky. V okamžiku napjatého rozpočtu považuje pan zastupitel vklad 3 mil. Kč za nadbytečnou investici.

Mgr. Hlaváčová zastává investice na kruhové objezdy. Nesrovnávala by kulturu s rozpočtem na jeden rok s úpravami vzhledu kruhových objezdů, které slouží mnoho let. Občané během pandemie podávali podněty ke zlepšení vzhledu města a třeba i kruhových objezdů.

Ing. arch. Hovořáková k připomínce pojetí kruhových objezdů argumentuje absencí charakteristických znaků Vsetína, jako má Rožnov pod Radhoštěm. Snahou bylo nalézt nezaměnitelnou charakteristiku města. Občané sice chválí vzhled upraveného kruhového objezdu ve Valašském Meziříčí, tento však může být kdekoli v České republice. 

Ing. arch. Hovořáková na pracovní schůzce zastupitelů představila výrobce prvků z betonu, v kombinaci s hliníkem. Jsou trvanlivé, odolné proti korozi, vydrží 20-30 let. Architektonický prvek je vytvořen k podmínkám a charakteru Vsetína.

Starosta se vyjadřuje k příspěvkům o úpravách na kruhových objezdech. Investice se může jevit jako zbytná. Jde o finanční prostředky, za které je možno město zkrášlit vkusným způsobem, navíc prvky charakterizujícími region. Starosta předpokládá ocenění práce od občanů města.

BcA. Berg dodává, že výtvarný prvek se běžně řeší vyhlášením veřejné výtvarné architektonické soutěže, nikoli výběrem konkrétního projektu a i Vsetín by měl postupovat stejně.

Mgr. Hlaváčová konstatuje, že některé záležitosti lze realizovat i jinak. Diskuse k úpravě kruhových objezdů proběhla na pracovní schůzce zastupitelů. Občané volají po změnách, po osazení soch a prvků souvisejících se Vsetínem.

Starosta reaguje na připomínku BcA. Berga, že vybrán nebyl typový projekt. Jedná se o akademické výtvarníky, kteří mají dosti zdařilé realizace i v jiných městech. Vytváří řešení na míru. Jejich zpracovaný návrh bude představen veřejnosti. Starosta očekává, že se návrh bude líbit. Jde o neotřelou kombinaci pohledového betonu a pohledového hliníku zachycující valašské prvky.


Nechcete, aby podobné nesmysly na Vsetíně pokračovaly? Dejte v komunálních volbách 23. a 24. září hlas Koalici pro otevřený Vsetín.