Utopíme se v sídelní kaši?

Utopíme se v sídelní kaši?

Město Vsetín je svědkem zvláštního úkazu. Přestože se každé čtyři roky sníží počet jeho obyvatel o cca 1000 osob, za stejnou dobu se jeho zastavěná plocha nepřiměřeně rozroste. Vzhledem ke kopcovitému terénu se nové stavby zakusují do okolní krajiny a nové domy rostou na místech, která dříve patřila přírodě. Tento jev rozrůstání města do okolní krajiny se nazývá sídelní kaše a má mnoho negativních dopadů, a to nejen na přírodu, ale na celé město a jeho obyvatele.

Asi každý si uvědomí, že taková výstavba může být pověstnou „pěstí na oko“, jak je možné se přesvědčit pohledem na horizont Hanžlovského kopce nad Luhem II. Problémy jdou ale mnohem dál než k estetickému dojmu. Výstavba snižuje prostupnost krajiny pro lidi i pro zvěř, světelné zdroje na ulicích i v domech samotných se přibližují lesu a mají negativní vliv na jeho obyvatele.

Kdo zaplatí novou infrastrukturu?

Kromě přírody má rozrůstání města negativní vliv i na lidi. Protože do kopců nad městem nevede žádná MHD, jsou obyvatelé těchto lokalit odkázáni na vlastní auta. Tím zvyšují zátěž z dopravy v podobě hluku a smogu pro všechny obyvatele města – zejména ty, kteří autem vůbec nejezdí a musí tyto zplodiny dýchat na ulicích.

V neposlední řadě je tato výstavba pro většinu obyvatel města nevýhodná ekonomicky. Nově vybudované ulice přebírá město do své správy a ty nesou vyšší náklady na jejich údržbu, úklid sněhu, odvod odpadků nebo veřejné osvětlení. Podobně je to s další infrastrukturou. Výnosy z daně z nemovitostí či poplatků za odpad jsou v tomto směru zdaleka nedostačující a na údržbu těchto lokalit se tak skládáme ze svých daní všichni ostatní.

Stanovit jasné hranice

Pokud takovou výstavbu umožňuje územní plán, pak je zřejmě územní plán špatný. Územní plán a následná regulace tady není od toho, aby umožnil zastavět každý centimetr půdy, ale aby nastavil jasná pravidla, která přináší přijatelný kompromis mezi rozvojem města a negativními dopady na jeho život.

Samozřejmě není možné zastavit rozvoj města a neumožnit žádnou další výstavbu. Město by ale mělo mít jasné hranice, kam se má rozvíjet, a případným zájemcům o výstavbu nabízet takové plochy, které přinesou nejméně škody, například je možné se do jejich blízkosti dostat autobusem MHD. Je nepřijatelné, aby se kývlo každému zájemci o odprodej klíčových pozemků – město je tady od toho, aby chránilo veřejný zájem před soukromými zájmy developerů.

Stanovisko KOV

Téma sídelní kaše bylo otevřeno na předchozím jednání zastupitelstva v souvislosti se žádostí o odkup městských pozemků na Bečevné. Na zastupitele se následně v té souvislosti obrátilo sdružení vlastníků jednotek Michala Urbánka 437, které nesouhlasí s tímto záměrem. Zastupitelský klub Koalice pro otevřený Vsetín podporuje jejich snahu o nalezení kompromisního řešení a nepodpoří takové žádosti o odprodej pozemků města, které povedou k dalšímu nekontrolovanému rozšiřování sídelní kaše.

Zdroj obrázku: Vsetín v obrazech

Článek je odpovědí na námitky občanů k uvažovanému záměru prodat pozemky za účelem přípravy lokality Bečevná pro výstavbu rodinných domků