Rozpočet města na rok 2015

Podívejte se na rozpočet města pro další rok. Jako v minulých letech město hospodaří s mírným přebytkem, konkrétně 584 tisíc korun. Městu se také oproti minulému roku mírně zvýšily příjmy, především díky vyšší daně z přidané hodnoty, jejíž část se z centrálního rozpočtu přerozděluje mezi jednotlivé obce. Město tedy letos získá a vydá více než 504 milionů korun.

Rozpočet zahrnuje pouze rozpracované investice připravené minulým zastupitelstvem, které mají být po Novém roce dokončeny. Nové vedení Vsetína tedy nepřistoupilo k žádným výrazným změnám, které by dle slov starosty nebyly koncepční. V letošním roce hospodaření města se vší pravděpodobností skončí s mírným přebytkem a nebude také nutné čerpat kontokorentní úvěr.