Rozpočet města na rok 2023: mnoho milionů navíc na energie, několik nesmyslů a zbytek šetříme na nádraží

Týden před Vánocemi jsme na zastupitelstvu schvalovali to nejdůležitější: rozpočet na příští rok. Tedy způsob, jak město svoje finance utratí.

Samotný rozpočet má 27 stránek a proto se soustředíme na to hlavní: náklady na energie a investice.

Náklady na energie mají vliv v podstatě na všechno. Pozitivní je, že město zvýšilo peníze na granty pro sociální, kulturní a sportovní organizace tak, aby měly byly zvýšené náklady alespoň velké části pokryté. Podobně se zvyšují náklady na energie pro školky, školy nebo Kulturní dům. Největší nárůst nicméně znamenají sportoviště: energie pro městské lázně stoupnou z 5.4 milionů na 10.2 milionů, zimního stadionu z 9.9 mil na 13.2 mil a u dalších sportovišť (sportovní hala, fotbalový stadion) ze 2 na 2.6 mil. 

U zimního stadionu a městských lázní nejde ani moc ušetřit, technologie chlazení a vytápění musí běžet nepřetržitě. U lázní se pak nedá ani moc ušetřit na snížení teploty, protože je ověřeno, že čím je v bazénu větší zima, tím do něj chodí méně lidí, zejména rodin s dětmi, a klesají tržby. I tak se ale zřejmě zvýšení cen vstupného do lázní nevyhneme.

O to víc nás mrzí, že se v rozpočtu nenašlo více peněz na řešení energetické situace v podobě přípravy projektů na fotovoltaiku a další energetická opatření. Při projednávání jsme apelovali na to, abychom co nejvíce peněz investovali do energetiky, zejména proto, že dostupnost peněz z Modernizačního fondu, z Národního plánu obnovy a dalších evropských peněz jsou unikátní a pokud si je necháme utéct, tak to bude nejen velká hloupost, ale budeme na to doplácet v každém dalším roce vysokými náklady na energie. V rozpočtu jsou ale bohužel jen cca 2 miliony na energetickou koncepci a projektové dokumentace na fotovoltaiku, konkrétní investice žádná.

K investicím: město si toho nebude moci dovolit skoro nic, protože je v plánu investovat přes 300 milionů do projektů souvisejících s nádražím. Na to si bude muset město vzít úvěr, a protože ze zákona může mít město velikosti Vsetína celkové zadlužení jen necelých 400 milionů, příliš prostoru na další projekty tam nezbývá. I to je negativní stránka tak zásadního a velkého projektu jako je rekonstrukce nádraží. 

Z ostatních „investic“ půjde nejvíce peněz na bourání – dolů půjde lávka u průmyslovky (a nová je záležitostí odhadem více než 50 milionů, takže se jí asi hned tak nedočkáme). Dolů by do tří let měla jít také dřevěná lávka přes silnici na Bobrkách, která je také v havarijním stavu a opravovat se nevyplatí, protože přes ní každý den projde jen několik desítek lidí, kteří mohou použít trochu delší cestu skrze nadjezd do Semetína. 

Lávka na Bobrkách se zapíše do historie města jako jedna z nejhorších investic, byť byla placena ze státních a nikoli městských peněz. Stála 28 milionů, otevřena byla v roce 2010 a nedožije se ani patnáctých narozenin. S trochou nadsázky se dá říct, že kdyby se každému, kdo se po ní prošel, zaplatil taxík aby se dostal do města, vyšlo by to levněji….

Je škoda, že v situaci, kdy se musí takto škrtit investice, se město nevzdalo nápadů na relativně zbytečné projekty, jako je údajně potřebný „kulturní web“, který by měl zlepšit informování o kulturní nabídce ve městě. Tuto záležitost kritizujeme, jednak proto, že 425 tisíc za jakýkoli web města je velmi nadsazená cena a určitě šlo najít levnější způsob, například úpravou příslušné sekce webu města. Zcela jistě by bylo lepší, pokud by peníze šly přímo do kultury samotné a nikoli do webu o kultuře. 

Z podobného soudku je také dotace 50 000 Kč autorům filmu Největší dar. Spolek si na město chodí se žádostí o dotace pravidelně a zatímco předchozí filmy ještě bylo možné s trochou přivřených očí považovat za přínosné v podobě zobrazení valašských tradic, současná produkce je už běžným komerčním filmem v kinodistribuci. Autoři žádali peníze na propagaci, navrhovali jsme jim nedávat penéze, ale propagovat film prostřednictvím Vsetínských novin, webu a facebooku města a podobně, ale nakonec se přesně potřebné minimum 11 zastupitelů pro dotaci našlo. Můžeme se utěšovat aspoň tím, že to není tak hrozné jako ve Valmezu, kde dali víc peněz výměnou za to, že si tam starosta s Bolkem Polívkou zahrál…

Snažili jsme se také zjistit postoj města k možnosti získat více než 100 milionovou dotaci na rekonstrukci knihovny, včetně její pobočky v Rokytnici. Spoluúčast města by byla necelých 30 milionů a za KOV se domníváme, že je to velmi smysluplná investice – jednak proto, že získat přes sto milionů na knihovnu se skoro nikomu v ČR nepodařilo, a také proto, že knihovna, která se blíží ke 20. roku své existence v budově na Dolním náměstí, tak jako tak bude potřebovat v brzké době údržbu, jako každá stavba po 20 letech. V posledních letech se daly peníze na investice, které byly z našeho pohledu mnohem méně smysluplné. Knihovna je přitom výkladní skříň města a tak bychom ji měli velmi podporovat.

Nakonec jsme si nechali jednu nepříjemnou záležitost týkající se Technických služeb. Dvakrát po sobě jsme na stůl dostali žádost ředitele o to, abychom dofinancovali práce, které už proběhly, ale Technické služby na ně nemají dostatek peněz. Zatímco jednou se to snad ještě může stát, zejména díky nečekaným výdajům na údržbu. Nyní se ale Technické služby obrátili na zastupitelstvo, že jim chybí milion korun na doplacení faktur za sečení trávy. Smlouvu na tuto činnost přitom uzavřeli už v březnu. 

Není z principu možné, aby organizace města utratila milion za něco, co nemá ve schváleném rozpočtu. Odmítli jsme tak tuto platbu provést a naopak jsme jako KOV navrhli usnesení, kterým pověřujeme kontrolní výbor kontrolou hospodaření Technických služeb. Tento návrh byl přijat všemi hlasy a věříme, že to povede k lepšímu hospodaření v této organizaci, kterou ročně projde více než 25 milionů korun z městského rozpočtu.

A úplně nakonec, než jsme se rozešli do předvánočního města, jsme schválili sportovní dotace na příští rok. Lépe řečeno, schválili jsme rozdělení jen zhruba poloviny částky. Proč? Protože hokejisté a házenkáři si zapomněli požádat včas v termínu a muselo se speciálně pro ně otevřít druhé kolo, kde se jim dotace přidělí….