Rozpočet města na rok 2019: málo peněz na údržbu a na kulturu

Rozpočet města na rok 2019: málo peněz na údržbu a na kulturu

Na prosincovém jednání zastupitelstva byl nejdůležitějším bodem schválení rozpočtu. Podle toho se řídí hospodaření města po celý rok. „S tímto rozpočtem se nemohu ztotožnit, protože protože v něm nevidím ani lapidární filosofii dobrého hospodáře, který nejdřív zajistí dobrou údržbu, obnovu a funkčnost toho, co už užívá a obhospodařuje, a pak teprve připravuje a buduje nové statky,“ uvedl zastupitel za KOV Milan Chlápek.

Milan Chlápek kritizuje zejména fakt, že město nevěnuje dostatečné peníze na údržbu a obnovu majetku. „Ve Vsetíně chodíme léta přímo v centru kolem Domu kultury s rozpadávajícím se nástupním schodištěm, centrální plocha na Svárově má dlažbu na úrovni zanedbané zapadlé návsi, dočasná stavba „Lega“ tvoří ghetto v centru města, Dolní náměstí je zralé na generální předlážbu,“ vyjmenovává vsetínský architekt nedostatky v údržbě města. Potvrzuje tak naši filosofii, se kterou kandidoval KOV v komunálních volbách – nejprve se dobře postarat o to, co zde máme, a teprve poté investovat do nových věcí.

Koalice pro otevřený Vsetín podporuje rekonstrukci nádraží a navázané investice města. Některé další investice jsou ale problematické. „Rozumím tomu, že i pro velkou investici jako je nádraží, musí město mnoho připravit i zafinancovat. Je to ale dlouhodobá priorita, nad kterou je shoda a se kterou se léta počítá. K tomu je ale je nutné dobře zvážit, kolik dalších podobných velkých investičních akcí je možné současně přibrat a zvládnout. Z tohoto pohledu mě například vůbec nepřesvědčuje velkoakce povodňových úprav řeky Bečvy. Pro mne je to účelově vynucená akce bez aktuální potřebnosti, navíc špatně vymyšlená,“ uvedl Milan Chlápek.

Další kritika rozpočtu města se týkala nedostatku financí na kulturu. „Město Vsetín dlouhodobě zvyšuje finance na sport. To je dobře, protože po tom sportovci dlouhodobě volají. Finance do kultury se ale zdaleka nezvyšují stejným tempem. Zatímco peníze na sport mezi lety 2017 a 2019 vzrostly o 68%, na kulturu jen o 41%,“ uvedl zastupitel Michal Berg. Na kulturní granty je přitom vyhrazeno jen 1,8 milionů korun, zatímco do sportu jde přes 12 milionů korun. Koalice pro otevřený Vsetín se domnívá, že pořadatelé kulturních akcí a organizátoři kulturní činnosti by měly dostat více peněz, pokud se zvyšují i příspěvky pro sport.