Rekordní rozpočtový schodek Vsetína: za co se bude utrácet?

Rekordní rozpočtový schodek Vsetína: za co se bude utrácet?

Rozpočet Vsetína na příští rok skončí s rekordní schodkem téměř 200 milionů korun. KOV pro vás připravil ty nejzajímavější položky, za co se bude příští rok utrácet i inkasovat. Podívejte se.

Celkové výdaje Vsetína na příští rok budou ve výši 809 milionů. Příjmy Vsetína oproti předchozímu roku také narostou, a sice o téměř 130 milionů. Je to zejména díky vyššímu výběru daní nebo jednorázovému prodej pozemků na Bobrkách.

Přestože budou příjmy dosahovat 612 milionů (oproti 482 milionům v předchozím roce), město bude hospodařit s vysokým záporným saldem. Rozdíl bude pokryt úsporou z předchozích přebytkových let a kontokorentním úvěrem, který se po dokončení všech možných příjmů z dotací zřejmě změní na dlouhodobý investiční úvěr.

Růst platů v řádu milionů

Co se v prvé řadě zvedá, jsou odměny zastupitelům a členům poradních orgánů, a to o celkem dva miliony. Změna vychází z nařízení vlády, které určuje pásma, ve kterých se odměny mohou pohybovat. V některých případech šli radní při návrhu odměn až na maximum možného. Starosta si tak polepší o více než 8 tisíc korun měsíčně na 72 743 Kč, místostarostové pak také o osm tisíc za měsíc na 64 013 Kč, radní pak si pak k platu každý měsíc připíší 4 500 Kč.

V řádu stokorun narostou také odměny řadovým zastupitelům a členům výborů a komisí.

Na úřadě vznikne také deset nových pracovních míst, což společně s růstem mezd a odvodů bude Vsetín znamenat zvýšené náklady o dalších více než 11 milionů.

Lepší vybavení pro cyklisty i MHD

V rámci majetkové kapitoly dojde k mírnému navýšení o 200 tisíc na cyklistickou infrastrukturu, tři čtvrtě milionu má nově putovat i do rozšíření možností MHD. Zkrátka nepřijdou také sportovci, do sportovních zařízení poputuje nově o více než milion.

Měly by zejména konečně začít práce na opravě městských lázní, které jsou v havarijním stavu.

Sto tisíc navíc připadne také na obnovu vybavení klubu důchodců. Počítá se i se dvěma miliony na domov seniorů Vyhlídka, které byly už na posledním zastupitelstvu schváleny.

Více do kultury – ale jen některým 

Rozpočet Domu kultury má být napřesrok díky Vsetínskému Krpci či výročí založení republiky rekordní – 10 milionů a 300 tisíc korun. Na své by si ale měli přijít i sportovní a kulturní spolky. Dotace, o které si mohou žádat, narostou i díky KOV příští rok o 15 %. I tak je ale nárůst peněz do kultury mnohem nižší, než o kolik se zvýší peníze do sportu. Snažili jsme se podfinancovanou kulturu trochu podpořit, ale marně.

Do rozpočtu se promítlo i opatření navržené KOV, kdy bude mít profesionální hokej vlastní kapitolu a nebude tak soupeřit s amatérským sportem. Hokej tak získal vlastní 3 miliony. Ačkoliv se hokejisté snažili přímo na zastupitelstvu získat více peněz (zastupitele požádali o celkem 8 milionů), nakonec zůstalo u třímilionové podpory. I tak se oproti jednomu milionu, který dostávali ve 2. lize, jedná o značný nárůst.

Čtvrtinu rozpočtu spolknou investice

Největší položku v rozpočtu tvoří investiční výstavba – celkem přes 182 milionů. Zde spadají i investice spojené s obchodní galerií v přednádraží. Přesnou výši investice města budeme znát až potom, zda dopadne nebo nedopadne žádost o dotaci.

Další dva miliony poputují na opravy Lidového domu. 12 milionů si vyžádají opravy cest v Jasenicích a na Sychrově. Celkově investiční náklady představují čtvrtinu celkového rozpočtu.

Milion navíc si má vybrat také četnější svoz odpadu. Vsetín plánuje i nové projekty v řádu stovek tisíc: akční plán ochrany ovzduší a plán udržitelné mobility.

Dva miliony přidá město na výstavbu domova pro seniory Vyhlídka vsetínské Diakonii. Snažili jsme se navrhnout, aby Diakonie získala vzhledem ke své kvalitní činnosti 3 miliony, ale většina zastupitelů byla proti.

Zvýšené výdaje na bezpečnost i software

Od následujícího roku město opět rozbíhá projekt prevence kriminality, na asistenty prevence se podařilo získat dotace. Rostou i náklady na městskou policii, celkem občany přijde na více než 19 milionů v porovnání s necelými 17 miliony za letošek. Vysoké jsou i náklady na nejrůznější software pro potřeby úřadu – celkem přes 4 a půl milionu.

Výběr z investic

Závěrem shrnujeme nejzajímavější investice příštího roku (tučně označené se týkají galerie v přednádraží)

Co Za kolik
Stavební úpravy komunikace ul. Žerotínova (posunutí uličních čar) 5 000 000
Stavební úpravy stávajících okružních křižovatek 2 100 000
Podzemní parkoviště před nádražím 50 000 000
Nové parkoviště u ZŠ Luh 3 500 000
Projektová dokumentace: Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu (cyklostezka Rokytenka) 3 300 000
Projektová dokumentace na cyklostezky, pěší stezky, mosty a lávky kolem Bečvy 2 000 000
Projektová dokumentace: Parkoviště Sychrov u restaurace MAX 3 500 000
Nové parkoviště u Lidového domu 5 100 000
Nová autobusová zastávka na Trávníkách 700 000
Výkup pozemků v přednádražním prostoru 875 000
Protipovodňová opatření na řece Bečvě 4 000 000
Stavební úpravy Domu kultury (nové toalety) 3 000 000
Stavební úpravy zimního stadionu vč. Vybavení šaten 13 500 000
Stavební úpravy šatny Pod Pecníkem 11 000 000
Stavební úpravy sportovního hřiště Generála Klapálka 2 700 000
Projektová dokumentace: nová technologie Městských lázní 1 500 000
První etapa úprav sportoviště na Ohradě 1 500 000
Dětská lanová dráha 700 000
Zateplení Lidového domu 15 500 000
Nové jeviště a jeho vybavení pro divadlo v Lidovém domě 4 500 000
Studie na úpravy KOTOVO 300 000
Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova 7 300 000
IV. etapa regenerace Luhu 8 600 000
Dokumentace k přednádražnímu prostoru 400 000
Nová studie na městský úřad na Horním náměstí 900 000
Park u domova seniorů na Dolní Jasence 500 000
Sanace svahu u zámku (v souvislosti s protipovodňovými opatřeními) 2 100 000
Nová hasičská zbrojnice v Rokytnici 8 000 000 (celkem 15)
Rozšíření kamerového systému (zimní stadion, centrum města, průjezd městem) 2 100 000
Nová auta pro úřad 1 900 000

Celý rozpočet najdete na webu města.