Reportáž z nekonečného zastupitelstva: Nová limuzína pro vedení města a stamilionová rekonstrukce nádraží

Reportáž z nekonečného zastupitelstva: Nová limuzína pro vedení města a stamilionová rekonstrukce nádraží

Pondělní 7. jednání zastupitelstva mělo zatím rekordní dobu sedm a půl hodiny, za kterou se projednalo 45 bodů programu. Pokud platí, že demokracie je diskuse, pak jsme si na tomto jednání užili demokracii měrou vrchovatou. V tomto článku předkládáme souhrn toho nejdůležitějšího, co se na jednání dělo – včetně nákupu nové limuzíny pro vedení města, plány na velkou investici v prostoru před nádražím nebo náhlého zvratu v případě sloučení zdravky a gymnázia.

Na začátku jsme schválili nový jednací řád finančního výboru. Po vzoru kontrolního výboru jsme chtěli umožnit účast veřejnosti na jednání, nicméně většina členů výboru byla proti a tudíž se podařilo schválit pouze zveřejňování zápisů z finančního výboru na webu města.

Dlouhá diskuse se vedla u rozpočtových opatření, tedy bodu, ve kterém zastupitelstvo schvaluje změny v přidělování peněz oproti původnímu rozpočtu. Rada města požádala, aby se rozšířila kapitola, ze které může rozdělovat dotace mimo grantové programy z původně plánovaných 500 tisíc na 800 tisíc z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů. Tento bod prošel jen těsně, protože někteří zastupitelé upozorňovali, že pokud je zájem více financovat kulturu nebo sport, bylo by vhodné tak činit v rámci standardních grantových programů a nikoli netransparentním rozdělováním v rámci rozhodnutí rady města.

Nová limuzína pro vedení města

Vedení města také požádalo o 750 000 Kč, aby si pro své účely mohlo koupit novou limuzínu. Nedostalo se nám odpovědi na zdůvodnění, proč je potřeba kupovat tak drahé auto, když má nahradit ojetou Octavii, ale pan Čunek se na řízení superba již těší a ostatní zastupitelé mu pohodlnou jízdu zřejmě chtějí dopřát. My jsme to však podpořit nemohli, velké auto nám přijde zbytečně drahé, neekologické a o transparentnosti výběru dodavatele je taky těžké mluvit, pokud již má vedení města vybráno, v čem by chtělo jezdit.

Nové cyklostezky a světelné znečištění v Jasenicích

Zastupitelé přiklepli 3 miliony korun na novou elektrickou rolbu na zimní stadion,  deset milionů na novou palubovku a mobilní tribunu ve sportovní hale na Lapači, 2.7 milionů na sportovní a dětské hřiště na sídlišti Hrbová a cca 200 tisíc na nové regály v knihovně. Projektová dokumentace se bude vypracovávat na rekonstrukci zázemí zimního stadionu, zateplení školy v Rokytnici, rekonstrukci silnice ve Zbrojovce a průzkum možnosti stavby patrového parkování na Sychrově u hospody Max.

Hodně se mluvilo také o cyklostezkách – v koordinaci se Lhotou a Liptálem bude vznikat projektová dokumentace na stezku přes Rokytnici na Lhotu, a také na doplnění již stavěné cyklostezky do Jasenic k začátku areálu Zbrojovky. Na tuto cyklostezku byla schválena i původně neplánovaná stavbu osvětlení, kde jsme ale jako zastupitelé za Stranu zelených ústy Tomáše Husy upozornili, že takový zásah do světelných podmínek je potřeba konzultovat s odborníkem na světelné znečištění – a to jak z důvodu vlivu na rostliny a zvěř (cyklostezka vede na kraji lesa), tak jako potenciální vliv na spánkovou pohodu lidí, kteří kolem bydlí. Pan Pavelka navíc upozornil, že je potřeba počítat s tím, že světla budou lákat netopýry, což může některé cyklisty překvapit. Dostalo se nám ujištění, že konkrétní připomínky k osvětlení bude možné s příslušným projektantem projednat.

Problematická se ukazuje situace u plánované okružní křížovatky u hypermarketu Albert na ulici Generála Klapálka, kde jsme si již dříve vymohli, aby nebylo realizováno protažení ulice Nádražní. I když se ing. Hrbáčková při prezentaci projektu snažila, nakonec se stejně zmínce o Nádražní ulici nevyhnula, což vedení města zjevně radost neudělalo. Problém je v tom, že již existuje platné územní rozhodnutí, které s touto silnicí počítá, a je velmi složité jej změnit. Dostalo se nám ale ústy starosty ujištění, že plán vystavět stezku pro cyklisty přes bývalý železniční most platí a stejně tak bude v rámci stavby kruhového objezdu řešeno bezpečné napojení cyklostezky do Jasenic. Tak uvidíme, jak si s úředním šimlem tyto záměry poradí.

Schváleno bylo také vylepšení objednávacího systému na úřadě, takže pro vyřízení občanky, pasu, řidičáku nebo agendy registru vozidel se již bude možné objednat přes internet. Hurá, 21. století dorazilo na Vsetín.

Zahltí nás sídelní kaše?

V dalších bodech zastupitelstvo zamítlo požadavky na změny územního plánu (se zájmem změnit jinou plochu na plochu pro individuální bydlení) s tím, že budou vyhodnoceny až na konci čtyřletého období, kdy vzniká pravidelně zpráva o uplatňování územního plánu. U tohoto bodu jsme jako koalice upozorňovali, že město Vsetín by mělo jak v rámci územního plánu, tak v rámci podpory vzniku technické infrastruktury omezit rozrůstání do okolní krajiny a vznik tzv. sídelní kaše. Je paradoxní, že přestože počet obyvatel města každoročně klesá, rozloha zastavěné části se neustále zvyšuje. Ne že bychom nepřáli lidem bydlení ve vlastním domku, ale je třeba si uvědomit, že každá nová ulice s sebou nese velké náklady na údržbu a úklid chodníků a cest, provoz kanalizace a dalších sítí, nebo také zvýšenou dopravní zátěž, protože do nových lokalit obvykle nejezdí MHD. Nemluvě o vlivu na životní prostředí nebo panorama města.  Světovým trendem je naopak zahušťování zastavěného prostoru a kondenzování aktivit do docházkových vzdáleností. Ne všichni zastupitelé tento odpovědný postoj sdílí a naopak další výstavbu podporují (např. pan Kořenek: pokud jim neumožníme tady stavět, tak z města odejdou) a dá se v tomto směru očekávat ještě hluboká diskuse.

Při jmenování zástupkyně do Asociace město pro cyklisty (místostarostka Hlaváčová) jsme ji požádali, aby zastupitele pravidelně informovala o aktivitách v rámci tohoto sdružení, protože od jeho vzniku v roce 2013 se toho na Vsetíně dle našeho dojmu příliš pro cyklisty neudělalo.

Veletoč se zdravotní školou

Zřejmě nejkontroverznější bod přišel v okamžiku, kdy byla projednávána žádost zlínského kraje o převod pozemku pod budovou zdravotní školy. Jistě si pamatujete, že před dvěma lety se okolo sloučení Gymnázia a zdravotnické školy strhl velký poprask a vznikla dokonce petice, kterou podepsalo téměř tisíc lidí.

Jedním z argumentů pro sloučení byla tehdy mimo demografických ukazatelů a úbytku studentů nepotřebnost obou budov („není efektivní mít dvě poloprázdné budovy“) s tím výhledem, že budova zdravotní školy bude v horizontu několika let k dispozici městu.

Nyní ale kraj otočil o sto procent, budovu chce rekonstruovat a chce tedy i pozemek pod ní, který patří městu. Jako důvod uvedl ředitel školy Sedláček změny ve zdravotnickém vzdělávání, kdy na ministerstvu skončila lobby za zrušení vyšších odborných škol, změnily se i hygienické a požární předpisy (?) a zvýšil se zájem o studium zdravotnických oborů.

Na to se dá uvést jen jedno: jestli se všechna rozhodnutí kraje či ministerstva tvoří takto „koncepčně“ a jestli za rok po krajských volbách nové vedení kraje zase otočí, tak to se tedy máme na co těšit. Každopádně se těšíme na vysvětlování tohoto veletoče všem těm, kteří podepsali zmíněnou petici a se sloučením nesouhlasili.

Sociální granty a projednávání po funuse

Čas běžel a další hodinu jsme se bavili o pravidlech pro sociální granty. Tento materiál nebyl evidentně dobře připraven, protože krajská radní Valentová Nersesjan v něm našla několik zásadních chyb, např. v tom, že o granty nemohou žádat příspěvkové organizace. Náš návrh, aby byla vyhlášena krátká přestávka a úředníci měli možnost po dohodě se zastupiteli text dopracovat (v té chvíli jsme jednali bez přerušení už pátou hodinu), nebyl přijat a namísto se další půlhodinu zastupitelé a úřednici dohadovali, aby pak byl text schválen v původním předloženém znění se všemi nedostatky, na které bylo upozorňováno.

Jako KOV jsme upozornili na problematické projednávání revitalizace sídliště Luh – vloni v srpnu bylo první projednávání s veřejností, kdy ale bylo veřejnosti sděleno, že řešit detaily, jako například jak budou vypadat lavičky nebo herní prvky na dětských hřištích, je zatím brzo. Další projednání s veřejnosti bude v Luhu ve čtvrtek 26.6. od 16:30 v jídelně ZŠ – nicméně bude v podstatě zbytečné, protože veřejná zakázka na tuto akci již byl vypsána! Z logiky věci tak již nebude možné do projektu nijak zásadně zasahovat. Pokud se prokoušete obří zadávací dokumentací tak se můžete podívat na to, co nám páni projektanti do Luhu vymysleli – bez účasti veřejnosti a bez participace. Kolikrát se tato situace ještě bude ve městě opakovat?

Developerský projekt před nádražím a nové nádraží

Nejdelší debata se na závěr konala na téma záměru prodeje pozemku před nádražím u budovy ČSOB firmě Valatrans. Ta má záměr rozšířit budovu ČSOB a vybudovat zde obchodní galerii. Město s ní jedná o tom, že by tento záměr koordinovala vzhledem k rekonstrukci nádraží a výstavbě dopravního terminálu. Podklady pro složité téma na jednom z nejdůležitějším pozemků ve městě jsme dostali zase až na jednání, což bylo zdůvodněno tím, že byly připraveny s investorem až přímo na poslední chvíli.

V zásadě je v plánu vybudovat podzemní parkoviště pro cca 112 míst, dvoupatrovou budovu s pasážemi a podzemní tunel až na druhou stranu nádraží směrem na Rokytnici. Jedna varianta pak počítá se zbouráním nádražní budovy a přesunem autobusového terminálu přímo ke kolejím, druhá pak nádražní budovu zachovává.   Více bude prý známo po dalším kole jednání, tak věříme, že vedení města dodrží své slovo, veřejnost s tímto záměrem podrobně seznámí a připomínky veřejnosti bude do celého složitého projektu zapracovávat.

Zastupitelé KOV tento projekt v zásadě podporují, budeme ale požadovat, aby město při schvalování podmínek prodeje pozemku (jedná se o cca polovinu rozlohy parkoviště před nádražím) přesně stanovilo, co zde může a co nemůže být. Zejména nesouhlasíme s tím, aby zde byl další supermarket, naopak menší provozovny by mohly  této lokalitě prospět. Budeme také požadovat, aby mohli město ovlivnit základní parametry celé budovy, včetně objemů, výšek a dalších důležitých architektonických prvků.

A samozřejmě jsme požadovali, aby do jednání zářijového zastupitelstva byl celý takto důležitý záměr projednán s občany, protože se týká nejen těch, kteří v místě bydlí, ale v podstatě všech. Jako zastupitelé jsme dostali zatím jen několik vizualizací (viz obrázky jedné z variant níže), měli bychom je obdržet i elektronicky a následně je nabídneme veřejnosti.

Zdálo se vám to dlouhé? Věřte, že v reálu to bylo ještě delší 😉 Budeme rádi, pokud naše zpravodajství ze zastupitelstva budete sdílet na sociálních sítích nebo pokud jej emailem rozešlete svým kamarádům a známým, aby měli lepší informace o tom, co se ve městě děje.

nadrazi1

nadrazi2