Aktuální informace k rekonstrukci nádraží, přednádražního prostoru a výstavbě obchodní galerie

Aktuální informace k rekonstrukci nádraží, přednádražního prostoru a výstavbě obchodní galerie

Zastupitelé se na pracovním jednání měli možnost seznámit s aktuálním stavem rekonstrukce vlakového nádraží, variantami přednádražního prostoru a výstavby obchodní galerie. Podle sdělení starosty Čunka budou projekty představeny veřejnosti v nejbližší době, nejpozději v průběhu měsíce května. Ta by měla mít možnost se k nim také vyjádřit.

Rekonstrukce kolejí

Nejprve přišla na řadu rekapitulace stavu rekonstrukce nádraží. Mgr. Petr Pšenička, vedoucí projektu modernizace trati 280 ze společnosti SŽDC, uvedl, že odhadované náklady rekonstrukce vsetínského nádraží jsou 1.2 miliardy korun, financovat by ji mělo být možné z evropských fondů, a že projekt je jedním z prvních, na kterém SŽDC takto intenzivně spolupracuje s městem. Firma nyní dokončuje studii proveditelnosti, která určí, jaké parametry by měla mít celá trať z Hranic na Moravě na Slovensko, přičemž cílem je to, aby se dojezdová doba např. do Prahy zkrátila o 15 minut. Celá studie proveditelnosti by měla být hotová v květnu nebo červnu.

Realizace samotné rekonstrukce nádraží by měla vyústit ve dva hlavní perony, spojené podchodem, a pobočné nástupiště pro vlaky do Velkých Karlovic. Podchodem se bude možné dostat až na druhou stranu nádraží, do současného areálu HB Delta, který ovšem zřejmě čekají změny, aktuálně o tom probíhají jednání. Cílem je zajistit pro obyvatele Rokytnice lepší přístup k samotnému nádraží.

Na prvním nástupišti by z jedné strany nastupovali lidé do vlaků, ze druhé strany potom přímo do autobusů, takže by přestupní doba byla zkrácena na minimum. SŽDC modeluje také nové potenciální jízdní řády, díky kterým by bylo možné zmenšit množství autobusů, pro které nebude na novém rekonstruovaném terminálu tolik místa.

Přednádražní prostor a nádražní budova

Koncept urbanisticko-dopravní studie představili architekti a další odborníci společnosti HB, která nyní studii pro město připravuje. Existují dvě varianty, přičemž obě počítají se zbouráním stávající budovy nádraží. Na jejím místě vyroste nízká, jednopodlažní budova pro základní obsluhu nádraží (prodej vstupenek, čekárna, WC), a vznikne zde 6 míst pro autobusové linky. Další stání pro autobusy (např. náhradní doprava nebo zájezdy) bude možné v prostoru dále směrem k nemocnici.

Dvě varianty se liší tím, že základní zachovává normální povrchovou dopravu, zatímco alternativní vytváří na ulici Nádražní mezi restaurací na Špici a věžákem tunel, do kterého svádí tranzitní dopravu. Tunelová varianta je samozřejmě o několik stovek milionů dražší a zabere také více prostoru, protože je potřeba vytvořit všechny nájezdy a odbočení.

Vedle nádraží je plánována také úschovna na bicykly, ale jinak návrh konceptu s koly příliš nepočítal, jediná trasa je od Křivačkárny následně posílala přes ulici Žerotínovu na Smětanovu a dále směrem na Ohradu. To jsme při projednáváni velmi rozporovali, protože základní dopravní proudy pro cyklisty vedou podélně s nádražím, směrem k nemocnici, starému mostu na Ohradu a odtud po cyklostezce Bečva a po nové cyklostezce do Jasenic. Při dalším projednávání urbanistické studie budeme požadovat více prostoru a bezpečnější dopravu pro cyklisty, protože posílat je skrze Smetanovu ulici na křižovatku u Růžičků je proti zásadám bezpečného průjezdu městem. Cyklisté musí mít jasnou prioritu aby mohli dojet na nádraží na kole a zde si jej vzít do vlaku, nebo jej odstavit do bezpečné úschovny.

Tuto možnost budou mít řidiči osobních aut, naproti věžáku počítá urbanistické studie výhledově s parkovacím domem pro 160-240 aut. Je nicméně otázkou, zda bude tento projet součástí již celého řešení, přičemž doba realizace se může natáhnout na 3-4 roky.

Obchodní galerie

Jako poslední představil svůj projekt pan Vala a jeho architekti. Obchodní galerie s restaurací, bowlingem a dalšími službami by měla být tvořena třípodlažní budovou s možností ji výhledově rozšířit o čtvrté patro. Oproti původním záměrům byla budova na požadavek města posunuta tak, aby zachovala uliční čáru na ulicích Žerotínova a Smetanova a bude zabírat zhruba dvě třetiny plochy, kterou nyní zabírá budova ČSOB (ta bude zbořena) a parkoviště.

Opláštění budovy by mělo být z perforovaného plechu, který umožní pronikání světla dovnitř, na venkovní fasádě bude možné vytvořit ornamenty a nechat ji porůst popínavými rostlinami. Z ulice Žerotínovy bude vjezd do podzemních garáží s kapacitou 119 míst, na jejích výstavbě se bude podílet i město Vsetín. Díky garážím nebude možné na zbývajícím prostoru vedle obchodní galerie udělat klasický park (stromy by neměly kam zakořenit), preferovaná varianta je v podobě tzv. piazzety s odpočinkovým prostorem.

Záměr stavět má investor na začátku roku 2017, na konci letošního roku by tedy měla proběhnout demolice. V tuto chvíli se řeší připomínky ze strany dopraváků, bude také nutné, aby zastupitelstvo odprodalo ještě několik metrů pozemků, což je vyvoláno nutností celou budovu posunout.

Aktuální vizuální podoba projektu není k dispozici, na serveru Sreality.cz ovšem najdete inzerát, který obsahuje minulou verzi vizualizací projektu, která dá alespoň částečnou představu.

Co dál?

Vizuální podklady a plánky jsme zatím jako zastupitelé nedostali, proto jsme se podělili pouze o textový popis. Dle příslibu starosty Čunka budou jednotlivé projekty představeny veřejnosti zřejmě v průběhu měsíce května. KOV k problematice uspořádá vlastní diskusi a ke konceptu urbanistického plánu budeme také podávat připomínky. Celý projekt považujeme za velmi důležitý a v každé jeho části budeme tlačit na jeho projednávání s občany.

Michal Berg