Často kladené otázky k regulaci hazardu

Často kladené otázky k regulaci hazardu

Koalice pro otevřený Vsetín šla do voleb s tím, že na Vsetíně chceme hřiště a ne hazardní herny. Tento krok se nám po roce v zastupitelstvu podařilo prosadit, z celkových 32 heren na Vsetíně zůstane jediná. Ačkoliv se ještě nejedná o zcela ideální situaci, je to výrazný krok dobrým směrem, ze kterého Vsetín – jako první město ve Zlínském kraji, kde k tak velké regulaci dochází – může v dlouhodobém hledisku jen profitovat. Po schválení vyhlášky se na nás často obracíte s dotazy, pokusíme se zde zodpovědět ty nejčastější. Pokud byste přeci jen nebyli s odpovědmi spokojeni, napište nám, kontakty naleznete zde.

Původně jste se dohodli se starostou Čunkem na úplném zákazu hazardu na Vsetíně. Proč jste slevili ze svých požadavků?

Dlouho jsme tuto změnu se starostou diskutovali. Na konec jsme došli ke shodě a přistoupili na starostův argument proti úplné prohibici s tím, že poté hrozí výraznější riziko vzniku černých heren. Při striktním trvání na původním záměru hrozilo, že k žádnému omezení heren nakonec nedojde. Regulace v jakémkoliv směru je lepší než žádná a tato je navíc velmi výrazná. Nijak jsme se neodchýlili od našeho předvolebního programu, kde jsme slíbili, že “budeme omezovat hazard ve městě tak, aby do konce volebního období ve městě nebyly žádné herny.” Budeme dále tlačit na to, aby v dlouhodobém horizontu zmizely herny ze Vsetína úplně.

Co se bude dít se zrušenými hernami a lidmi, kteří v nich pracují?

Regulační vyhláška počítá s přechodným obdobím jednoho roku, kdy budou mít provozovatelé dostatek času na to, aby se se změnou po všech stránkách vyrovnali. V naprosté většině jsou nyní na Vsetíně herní přístroje umístěny v rámci hospod, pouze malé množství je tzv. čistých heren, které zaniknou beze zbytku. V tuto chvíli je navíc míra nezaměstnanosti v okrese Vsetín nižší než celostátní průměr a věříme, že trh práce dokáže jednotky lidí, kteří by případně přišli o práci, bez problémů absorbovat.

Jak chcete vyrovnat ztrátu pro rozpočet města, která po omezení hazardu bude znamenat propad příjmů?

Rozpočtu na rok 2016 se prozatím propad příjmů týkat nebude. Pro další roky můžeme o výši reálné ztráty jen spekulovat. Jednak dochází k propadu příjmů i díky zásahům státu, kdy poslanci schválili novou loterijní novelu, která snižuje množství příjmů pro obce ve prospěch státu. Míra příjmů z hazardu se bez ohledu na počet herních přístrojů navíc každoročně zvyšuje, díky většímu objemu prosázených peněz. Dále pak například podle studie Ústavu duševního zdraví doplácí Česko každoročně na gamblery miliardy korun, negativní dopady této závislosti nás všechny stojí třikrát až čtyřikrát víc než z hraní na daních získáme. Naši zástupci ve finančním výboru, komisích a městských firmách budou každopádně hledat cesty, jakým způsobem může město ušetřit a výpadek pro městkou kasu tak pokrýt. Jistý příjem bude mít město i z pronájmu prostor pro jednu povolenou hernu.

Kdo bude zbývající hernu ve městě provozovat?

Dojde k výběru ve veřejné soutěži, kde nejspíše zvítězí uchazeč, který nabídne nejvyšší nabídku. Ten následně dostane smlouvu, podle zkušeností z jiných měst se obvykle poskytuje na 2-3 roky. Výběrové řízení je v kompetenci rady města, KOV se k jeho průběhu bude snažit podávat veřejnosti co nejvíce informací.

Proč bylo vybráno právě místo č. p. 53 na Sychrově?

Toto rozhodnutí vzešlo ze strany vedení města. Pro vyhlášku jsme hlasovali i přes to, že si uvědomujeme rizika s touto lokalitou spojená a nesouhlasíme s tímto umístění. V tuto chvíli je ale ještě stále dostatek času vyhlášku změnit a najít jiné, vhodnější místo. V opačném případě by nedošlo k přijetí vyhlášky vůbec a negativní jevy s hazardem spojené by zůstávaly rozbujené v dosavadní podobě. V tuto chvíli je ideálním řešením tlačit na vedení města a všechny radní, aby našlo jinou lokalitu. Podle slov starosty jsou v jednání lokality na Bobrkách či na Žebračce.

Tomáš Husa, náš zastupitel, přidává k omezení hazardu svůj komentář:

Koalice pro otevřený Vsetín podporuje maximální omezení hazardu ve městě. Bylo to součástí našeho programu a proto jsme podpořili novou vyhlášku, která poprvé v historii města účinně reguluje tento negativní společenský jev. Doposud je ve městě 32 adres, na kterých jsou automaty provozovány a které jsou dostupné dětem, mládeži či lidem s nízkými příjmy. Nově bude jen jedno místo. Jedná se tedy o výrazné omezení a to je v souladu s tím, co prosazujeme.

To že jsme vyhlášku podpořili ale neznamená, že je pro nás ideálním řešením. Vybrané místo pro provoz jediné povolené herny by zcela jistě mělo být někde jinde než na Sychrově, pokud už vůbec musí existovat. Věřím, že se vedení města podaří v brzké době najít lepší řešení a umístí povolenou adresu jinam, ideálně v rámi nízce obydlené části města.