O co se jedná? Každý ze zvolených zastupitelů i jiných politiků přichází během své funkce do kontaktu s mnoha lidmi. Je to součást této práce. Ve vyspělém světě je ovšem standardem, že seznam všech těchto schůzek je veřejný, aby si každý mohl udělat obrázek o tom, s kým se volený zástupce setkává a co spolu řeší.

Každý volič má právo vědět, na základě čeho se zastupitel při hlasování rozhoduje. A informace o tom, s kým se jako zastupitelé stýkáme, je jednou z informací, které k transparentnosti a srozumitelnosti našich rozhodování přispívají.

Zastupitelé Koalice pro otevřený Vsetín se zavázali, že po dobu svého mandátu budou zveřejňovat informace v tomto registru kontaktů. Žádná schůzka tak nemůže být považována za tajnou – informace o tom, kdy a s kým jsme se sešli a co bylo předmětem jednání bude vždy zveřejněna. Požadavku na neuveřejnění schůzky v registru nemůžeme vyhovět, což je i informace pro občany, zástupce organizací nebo zástupce ostatních politických stran, kteří s námi při výkonu naší funkce přijdou do kontaktu.

Nepovažujeme slovo „lobbistický kontakt“ za negativní označení. Pro nás je takto označena každá schůzka, při kterém dojde k výměně informací nebo postojů, které se týkají veřejného zájmu a rozhodování města. Uvedení jakékoli osoby v registru neznamená, že se daná osoba snaží ovlivnit naše rozhodování nestandardními metodami nebo ve vlastním zájmu. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, obsah schůzek považujeme za důvěrný.

Speciálně označujeme také schůzky, které jsme si sami vyžádali.

Pokud budete mít k registru jakýkoli dotaz, napište nám na info@otevrenyvsetin.cz

[gdoc key=“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QE2rigmNQDluWk84qz8SejkBvAIQ_7VbScY_G1jeNjE/edit?usp=sharing“ header_rows=“1″ class=“registrtable“]