Půl roku otevíráme Vsetín

Půl roku otevíráme Vsetín

Šest měsíců uplynulo z našeho zastupitelského roku 2015. Díky vaší pomoci v kampani, slovům podpory, společné práci pro Vsetín a vašim hlasům se nám podařilo dosáhnout historického výsledku. Získali jsme tři zastupitele, kteří hned po zvolení začali pracovat na tom, co jsme před volbami slibovali: otevřeného města, ve kterém se dobře žije. Podívejte se, co jsme za půl roku zvládli.

kameraa

Ukázali jsme, že to jde

Před volbami jsme slibovali, že prosadíme zveřejňování informací z radnice a její větší otevřenost. Na tomto kroku intenzivně pracujeme a máme výsledky:

 • Otevřeli jsme jednání zastupitelstva. Začali jsme zveřejňovat podklady pro jednání a další dokumenty, a následně k tomu přiměli radnici, takže materiály najdete na webu města.
 • Začátek jednání zastupitelů byl na náš podnět přesunut na 15:00, aby bylo zastupitelstvo občanům přístupnější.
 • Zavedli jsme videozáznamy jednání zastupitelstva a poskytujeme textové přenosy. Od září 2015 bude videopřenosy a záznamy pořizovat na náš podnět město.
 • Poprvé v historii jsme zveřejnili majetková přiznání našich zastupitelů a ke stejnému kroku dotlačili většinu ostatních kolegů.
 • Otevřeli jsme jednání kontrolního výboru všem občanům. Každý může dojít na jeho zasedání nebo se alespoň seznámit se zápisem z jednání. Můžete si tak naši práci v kontrolním výboru osobně zkontrolovat 😉 U finančního výboru náš návrh na otevření veřejnosti nebyl většinou členů přijat, prosadili jsme alespoň zveřejňování zápisů.
 • Prosadili jsme zřízení komise pro otevřenost, abychom se tématům otevřenosti mohli věnovat pořádně. Nejen v rámci komise pracujeme na zprůhlednění veřejných zakázek, zveřejňování smluv, lepší kontrole městských firem nebo na zlepšení webu města a Vsetínských novin, které mají fungovat jako demokratická platforma pro výměnu názorů vedení, opozice i občanů.
 • Vyjednali jsme zveřejňování veškerých smluv města na Centrálním registru smluv, které by mělo začít od července 2015.
 • Všichni naši kandidáti podepsali přísný etický kodex (.pdf), který je zavazuje k odmítání jakýchkoliv neoprávněných výhod.
 • Po jednání zastupitelstva vás informujeme o všem důležitém v našich zápisech, jako je třeba tento.

Jdeme s občany, ne proti nim

 • Chtěli jsme Vsetín, ze kterého mladí lidé neodchází pryč. Prosadili jsme, že radnice bude ve spolupráci se Zlínským krajem poskytovat grantovou podporu mladým Vsetíňákům, kteří ve městě budou chtít organizovat kulturní, sociální, vzdělávací nebo jiné projekty. Mladí Vsetíňáci již mohli přihlašovat svoje projekty.
 • Nezapomněli jsme na desítky nápadů pro Vsetín, které jste nám poslali. Jako jeden z prvních jsme podpořili otevření bývalé železniční vlečky pro cyklisty a vybudování cyklostezky kolem polikliniky namísto nesmyslného protažení Nádražní. O dalších nápadech jsme začali jednat s vedoucími odborů nebo je plánujeme přivést k životu sami.
 • Vyjeli jsme za občany do Semetína. Díky naší iniciativě došlo k založení osadního výboru, který dává Semetínským větší možnosti toho, jak svou místní část lépe spravovat a rozvíjet. S osadním výborem jsme pravidelně v kontaktu a spolupracujeme.
 • Nezapomínáme pracovat i rukama. 18. dubna jsme společně se Vsetínským fórem v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko pořádali již v pořadí třetí uklízení Vsetína. Čtěte více na webu VF.

open

Děláme transparentní a férovou politiku

 • Chtěli jsme omezovat podnikání městských firem v oborech nesouvisejících s provozem města. To je nástroj pro předcházení riziku úhrady ztrát z veřejných peněz. U TV Beskyd je správné, že se město zbaví svého podílu, ale upozornili jsme na rizika nevyhlášení otevřené a transparentní veřejné soutěže na nového dodavatele televizního zpravodajství.
 • Z pozice dozorčí rady nad městskými lesy pracujeme na zavedení takové certifikace lesů, která zajistí jejich dlouhodobě udržitelný rozvoj. U Vsetínské sportovní se snažíme zjistit reálný stav a potřebu investic do sportovišť města, aby město mohlo zajistit co nejlepší a nejrozsáhlejší sportovní vyžití pro své občany. U Technických služeb kontrolujeme formy nakládání s odpady a jejich třídění.
 • Intenzivně jsme se zapojili do práce na novém strategickém plánu města. Naše připomínky si můžete přečíst v tomto dokumentu.
 • Nezapomínáme na boj proti hazardu. Zavázali jsme vedení města, že hrací automaty odstraní nejpozději do konce roku.
 • Evidujeme již přes 50 zmínek o krocích Koalice v tištěných i online médiích, televizi a rádiu, včetně celostátních Deníků, České televize, Českého rozhlasu i komerčních TV.

Co ještě plánujeme?

 • Po prázdninách týdnech chceme pořádat debatu o urbanismu a architektonické budoucnosti Vsetína ve spolupráci s architekty City Upgrade, kdy se schytáme představit i jejich vize rozvoje Vsetína.
 • Zapojujeme se do pracovních skupin pro tvorbu nového Strategického plánu rozvoje města, kam bychom rádi prosadili naše priority. Další kolo jednání bude následovat v září.
 • Budeme připomínkovat zadání pro změny na webu města Vsetína, který již nutně potřebuje aktualizovat.
 • Rádi bychom dobrou praxi programu Skutečné zdravá škola, který běží na Sychrově, pomohli rozšířit do všech škol ve městě
 • Chceme se podívat i na IT systémy města, za které dle nás utrácí město příliš peněz.

A samozřejmě budeme dál hlídat vše důležité a prosazovat, aby byly všechny záměry projednávány v dostatečném předstihu s veřejností, aktuálně se jedná zejména o developerský projekt naproti vlakovému nádraží. Sledujte náš web, upozorňujeme zejména na sekci Povedlo se, kde pravidelně naše úspěchy zaznamenáváme.

Budeme rádi, pokud nám napíšete, co říkáte na naše dosavadní působení a čemu bychom se podle vás měli věnovat dále. Kontakty na nás najdete zde.

Zdroj úvodního obrázku: Bezkorupce.cz