Pítka pro lidi i psy

Veřejná pítka nejsou nic nového, ale většinou se při jejich projektování zapomíná na čtyřnohé, které horké dny ve městě trápí možná ještě více než lidi. Chtěli bychom takových prvků, které osvěží, ve městě více. Včetně fontánek nebo mlžítek. Ať nás opět další parné léto nezaskočí.

Toto pítko z Ostravy-Poruby si navíc místní vybrali sami v rámci participativního rozpočtu, který lidem umožňuje rozhodnout o části obecních peněz. Podobný systém zapojování veřejnosti do rozhodování mají už desítky měst, tak proč ne Vsetín?