Menší platby za odpad

Je to jednoduché: kdo vyprodukuje méně odpadů, zaplatí méně peněz. Po vzoru „nejzelenější“ obce v Česku Šitbořicích a dalších chceme zavést motivační systém třídění, při které ušetří občané při poplatku za popelnice i technické služby za likvidaci odpadu.

Jak to funguje? Domácnosti dostanou od města unikátní čárové kódy, které si přilepí na pytle se tříděným odpadem. Pytle se pak při svozu zváží a kódy naskenují, díky tomu Technické služby přesně vědí, kolik daná domácnost vytřídila a podle toho jim vrátí část poplatku za svoz.

Vytříděný plast nebo papír město dál prodá a v běžných směsných popelnicích výrazně ubudu odpadu. Redukci odpadu lze dále ještě podpořit například komunitními kompostéry. Ve zmiňovaných Šitbořicích stáhli množství vyprodukovaného směsného odpadu na třetinu. I díky tomu je zde průměrná cena roční cena za svoz je 155 korun!