?>

Náš program

Vsetín potřebuje novou energii. Jak ve vedení, tak doslova: chceme, abychom na všech budovách kde to je možné měli fotovoltaické panely a vyráběli si vlastní energii. Ušetříme tak na rozvoj města, které je na mnoha místech zanedbané. Potřebujeme se o něj lépe starat, mít více zeleně, protože ta chrání před vlnami veder. A budeme investovat do bytů, lékařských ordinací, míst ve školkách nebo dětských hřišť. Podívejte se níže na to nejdůležitější z našeho programu nebo si jej stáhněte kompletní.

Energetické úspory a vlastní výroba energie: městská elektrárna

Zřídíme vlastní výrobu energie díky solárním panelům na budovách města – městskou elektrárnu. Investice půjdou také do úspor energií a zateplování. Zavedeme podporu občanům a bytovým domům, aby si i oni mohli vyrábět vlastní energii. Pomůžeme tak se zdražováním energií.  

Město příjemné, bezpečné a bezbariérové pro pěší i cyklisty

Bezpečné ulice a oddělené cyklostezky jsou v zájmu řidičů, cyklistů i pěších. Prioritou proto bude budování bezpečných cyklostezek, odstraňování bariér na chodnících a samozřejmě podpora MHD. Zavedeme moderní parkovací systém v centru i na sídlištích a vyřešíme tím problémy s parkováním.

Řešení odpadů – pro peněženku i ekologii

Čím méně odpadů vyprodukujeme, tím méně budeme platit za popelnice a nebudeme potřebovat spalovnu blízko centra. Zavedeme moderní způsoby likvidace a předcházení odpadům, zejména sběr bioodpadu, kompostéry nebo re-use centra. 

Dostatek míst ve školkách a dětských skupinách

Chceme podporovat rodiny. Zaměříme se proto na výstavbu školek a dětských skupin, aby místo pro své děti získaly všechny rodiny, které to potřebují. Podpoříme také lesní školky. 

Zeleň místo betonu, chládek místo výhně

Zelené město je příjemné pro život. Budeme prosazovat opatření na ochranu před vedry a dalšími projevy změn klimatu: zastínění dětských hřišť, vodní prvky, více stromů v ulicích nebo  zelené fasády a střechy. Ty podpoříme i na soukromých domech.

Dostupná zdravotní péče: zubaři, pediatři…

Bez zdravotní péče není kvalitní život. Podpoříme proto nedostatkové zdravotnické profese zajištěním bytů, prostorem pro ordinace a další podporou.

Starost o veřejný prostor, čistota, péče o zeleň, reklamní smog 

Chceme aby město vypadalo lépe. Zavedeme pravidla a podporu živnostníků ve věci reklamního smogu a budeme více pečovat o čistotu města. Nepodpoříme další necitlivé zástavby ve městě a okolní krajině a budeme lépe pečovat o zeleň.

Město, které staví nové byty a spolupracuje s developery ve prospěch města

Lidé musí mít kde bydlet. Po letech obnovíme výstavbu obecních bytů a připravíme podporu pro další druhy výstavby – družstevní i soukromou. Cílem je, aby přibylo cenově dostupné bydlení, aby si každý mohl najít bydlení odpovídající jeho potřebám.

Zábava: dětská hřiště, grilovací místa, hry na chodník, místo pro zeleň, veřejná dílna

Budeme prosazovat taková opatření, které podpoří zdravý život ve městě: čistý vzduch, snížení hluku, esteticky hodnotné prostředí s dostatkem zeleně a realizaci klidových zón. Zřídíme veřejná grilovací místa, hry na chodnících a budeme lépe pečovat o dětská hřiště. Zasadíme se o vznik komunitní veřejné dílny a zahrady.

Město které občanům naslouchá, poskytuje informace a zapojuje je do rozvoje

Chceme otevřenou radnici. Budeme prosazovat snadný přístup občanů ke službám úřadu – online, bez byrokracie, a bez úřednického slangu. Chceme, aby lidé věděli o všem důležitém, co se ve městě chystá, a aby se mohli aktivně zapojit do rozhodování.

Město, které utrácí své peníze rozumně, stará se o svůj rozvoj a majetek

Co se dobře neudržuje, to chátrá. Budeme proto pečlivě udržovat majetek města a součástí nových investic bude i plán údržby. Rozvoj města chceme plánovat promyšleně a všechny projekty řešit architektonickou soutěží, aby zde po nás zůstala kvalitní architektura. Zavedeme proto odbornou funkci městského architekta, kterého má mnoho měst naši velikosti. 

Dostatek služeb pro seniory i lidi s hendikepem

Myslíme na všechny. Podpoříme rozšíření nedostatkových služeb pro seniory i pro lidi s hendikepem a budeme odstraňovat bariéry.

Kvalitní školy

Chceme takové školy, aby se díky nim mohlo každé dítě v našem městě stát tím, čím bude chtít. Vypracujeme strategii rozvoje škol ve městě a zaměříme se na kvalitní práci ředitelů škol. 

Dostupné sportování pro všechny generace

Máme rádi aktivní sport, stejně jako mnoho občanů Vsetína. Podpoříme proto aktivní sportování pro všechny, činnost sportovních trenérů a akce pro aktivní sport. Sportování musí být dostupné pro všechny.

Podpora sousedských vztahů, rozvoj spolkové činnosti a kultury

Připravíme lepší podmínky pro přirozené setkávání lidí a komunitní akce, jako jsou trhy, slavnosti kulturní a společenské akce. Chceme podporovat větší zájem obyvatel o své okolí, o bezpečnost města a jeho čistotu. 

Silnější místní ekonomika, podpora podnikání a cestovního ruchu

Podpoříme místní podniky a živnostníky, udržitelný turistický ruch a chceme také rozvíjet vztahy s partnerskými městy.