Jak se přes léto nezalknout ve městě horkem

Jak se přes léto nezalknout ve městě horkem

Vsetín je považován za město uprostřed zeleně. Snad každý z nás má možnost se během pár minut ocitnout namísto bytu či domu uprostřed valašské přírody a lesů. To může vytvářet dojem, že zeleň v našem městě samotném vlastně nepotřebujeme, vždyť jí přeci máme dost okolo. Nikdo z nás se ovšem pobytu ve městě, které se v posledních dnech a týdnech mění v rozpálenou výheň, alespoň občas nevyhne. A právě městská zeleň nám pomáhá prázdninová parna přežít.

Přírodní klimatizace

Letní ulice bez stromů okolní vedro pouze násobí. Rozpaluje se především asfalt, beton a dlažba, ale také stěny domů, které nahromaděné teplo sálají zpět do okolí. Postřiky chodníků přitom nejsou efektivní, pomohou krátkodobě od prachu, ale od vedra nezachrání. Rozprášená voda se vypaří během pouhých pár minut.

Jedinou skutečně efektivní ochranou jsou vedle vodních hladin a jiných prvků především zelené plochy –  trávníky, keře, ale hlavně vzrostlé stromy. Dospělé stromy poskytují nenahraditelný stín jako ochranu před palčivým sluncem a zároveň v letních dnech vypařují ohromné množství vody, čímž významně ochlazují vzduch. Dospělá bříza zvládne za horkého dne odpařit až úctyhodných 400 litrů. Vedle přírodní klimatizace pak stromy zachycují prach, slouží jako hluková bariéra nebo zmírňují nárazy větru.

Mizející zeleň

Přesto různě po Vsetíně pomalu mizí nejrůznější plochy zeleně. Ať už se jedná o významné množství stromů a keřů, které padly při rekonstrukci náměstí Svobody nebo ještě zmizí při dalších stavebních záměrech. Náhradní výsadba samozřejmě pomáhá, ale trvá mnoho let, než strom doroste do dospělého věku.  Pokud se tak do budoucna nechceme zalykat horkem uprostřed městských betonových džunglí, měli bychom pečlivě zvažovat kácení každého jednotlivého stromu či keře uvnitř našich měst.

Komentář vyšel ve Vsetínských novinách 14/2015