Vsetín může na peníze na integraci dosáhnout. Stačí jen spolupracovat

Vsetín může na peníze na integraci dosáhnout. Stačí jen spolupracovat

Starosta Čunek se nechal slyšet na webovém portálu města, že “Pražáci” – respektive vládní Agentura pro sociální začleňování – odmítli město Vsetín pustit k penězům na integraci romské menšiny. Stalo se totiž to, že Vsetín spolu s Rumburkem – na rozdíl od 9 dalších měst – neuspěl v programu koordinovaného čerpání dotací vyhlašovaném Agenturou, který se zabývá společným přístupem obcí k sociálně vyloučeným lokalitám. Radnice zapojené do tohoto programu tak budou moci lépe čerpat evropské peníze na začleňování znevýhodněných a pod patronátem vládních úředníků vytvoří strategii sociální integrace. Ve skutečnosti Čunek ale nepodává celkový obrázek toho, co se stalo.

Starosta ve svém vyjádření totiž opomněl zmínit, že Vsetín má k exkluzivnímu lokálnímu partnerství stále dveře otevřené. Ve vyjádření Agentury totiž stojí, že Vsetínu i Rumburku byla nabídnuta tzv. vzdálená dílčí podpora. To v praxi znamená, že Vsetín má další rok na to, aby šel ve své žádosti do větších detailů, lépe vymezil, co a jakým způsobem chce s vládní pomocí řešit, a následně nic nebrání tomu, aby se po bok 37 stávajících úspěšných žadatelů zařadil také.

Nutné je také zmínit, že sama Agentura žádné peníze v tomto případě nerozděluje, pouze pomáhá skutečně motivovaným městům a obcím v jejich získávání.

Klíčové pro to, aby se skutečně problémy sociálního vyloučení začaly řešit a přinášet své výsledky, je tak nyní co nejužší spolupráce s Agenturou. K tomu je ale třeba přestat jitřit veřejnou diskusi prohlášeními o krasojízdě a lidskoprávních “pseudoochráncích”.

K pověsti Vsetína jako města, které myslí boj se sociálním vyloučením vážně, také neprospívají neustálé výroky o vládě tvrdé ruky proti „nepřizpůsobivým“ nebo výhrůžky o odjímání bytů kvůli údajnému vandalismu, které jdou navíc proti vlastním pravidlům města. Vsetín i vládní úředníci jsou na stejné lodi. Je načase, aby se Jiří Čunek ukázal jako zodpovědný kapitán.

Zastupitelský klub Koalice pro otevřený Vsetín

Zdroj obrázku: Agentura pro sociální začleňování