Pozvánka na veřejné projednání územního plánu

Pozvánka na veřejné projednání územního plánu

pátek 27. dubna od 9:30 bude na vsetínském městském úřadě probíhat veřejné projednání změn v územním plánu města. Projednání se bude konat v místnosti 607.

Na veřejném projednání by měl být přítomen projektant, který by měl být schopen změny laicky vysvětlit a zodpovědět vaše dotazy. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může podat každý, občan (i jiné obce), spolky i cizinec podat k plánu své připomínky. Připomínky ovšem nejsou pro úřad závazné, jejich neakceptování nemusí úřad nijak zdůvodňovat a proti způsobu vypořádání se nelze bránit právně.

Větší moc mají vlastníci pozemků a staveb, kterých se změny nějakým způsobem dotýkají. Ty mohou podat proti změnám námitky. Ty musí musí obsahovat odůvodnění a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Důležitým momentem je to, že kdo je jednou oprávněn podat k určitému záměru v územním plánu námitku, může podávat námitky i k dalším záměrům, které se ho přímo nedotýkají. O námitkách již pak úřad musí rozhodnout a rozhodnutí odůvodnit.

Dejte si pozor, připomínky a námitky musejí být podány písemně  a navíc musí obsahovat Vaše identifikační údaje a je nutné je vlastnoručně podepsat.

Koalice pro otevřený Vsetín všechny změny v územním plánu poctivě prošla a ty, které by mohly mít negativní dopad na krajinu či rozvoj obce na zasedání zastupitelstva i mimo ně připomínkovala. Přesto neváhejte využít své možnosti a na zasedání se dostavte. Do návrhu nového územního plánu můžete nahlédnout zde nebo na městském úřadě.

Podrobnosti najdete na úřední desce nebo nám v případě potřeby napište na info@otevrenyvsetin.cz