Potvrzeno: Vsetínská MHD potřebuje změny. Můžete se k nim vyjádřit

Potvrzeno: Vsetínská MHD potřebuje změny. Můžete se k nim vyjádřit

Koalice pro otevřený Vsetín v předvolebním programu upozorňovala, že systém MHD na Vsetíně má zásadní nedostatky. Nenavazující spoje, špatná kvalita autobusů a hlavně přemrštěná cena dlouhodobých jízdenek. Město Vsetín si nechalo vypracovat nezávislou studii, která toto všechno potvrdila. Na základě této studie se nyní začínají hýbat věci kupředu, což je dobře. Do 15. února se k těmto změnám můžete vyjádřit také.

Podle informací na webu města Vsetína se budou od dubna měnit jízdní řády i trasy jednotlivých linek. Návrhy nových jízdních řádů najdete dole na konci článku na webu města.

Výsledkem by mělo být zjednodušení jízdních řádů, jednotlivé spoje by na sebe měly navazovat, stejně jako by měly navazovat na vlaky. Novinkou je také zavedení přestupního tarifu. Nevýhodou návrhu je naopak zrušení některých přímých vazeb a nahrazení je přestupem na autobusovém nádraží.

Vaše připomínky k návrhu jízdních řádů můžete poslat na adresu městského úřad do 15. února 2019.

Změny jízdních řádů musí doplnit další zlepšení, říká studie

Koalice pro otevřený Vsetín vítá, že se město Vsetín rozhodlo k dlouho odmítanému kroku v podobě zásadního zlepšení MHD na Vsetíně. Nastavení nových jízdních řádů a zavedení přestupního tarifu je dobrým krokem vpřed. Následovat by mělo řešení dalších problémů, které popisuje analýza nedostatků systému MHD, kterou si město nechalo zpracovat a kterou si můžete stáhnout zde.

Studie přináší kompletní pohled a konstatuje že za poslední roky fungovala MHD bez koncepce a bez toho, aby pokrývala potřeby občanů města. Z toho důvodu autobusy jezdilo stále méně lidí, zatímco finanční příspěvek města na MHD stále rostl. Veřejné finance tak nebyly vynaloženy efektivně.

V závěru studie konstatuje, že „Z výše uvedené souhrnné analýzy vyplývá zásadní potřeba koncepčně přepracovat systém MHD Vsetín, a to jak po stránce dopravní, tak po stránce tarifní.“

Věříme tedy, že ve změnách v MHD se bude pokračovat a dojde ke zlevnění dlouhodobých jízdenek, zlepšení kvality vozů a zastávek a odstranění dalších nedostatků.

Níže přinášíme další konkrétní výtky z analýzy:

  • V současné době je provoz MHD zajišťován 14 autobusy MHD jejichž průměrné stáří je 10 let. Jedná se tak o jeden z nejstarších vozidlových parků MHD.
  • Úroveň kvality a vybavenosti zastávek je na velmi nízká úrovni, která je z dnešního pohledu na standardy kvality cestování systémem MHD zcela neakceptovatelná.
  • Je překvapivé, že nelze zakoupit časové předplatné na celý rok. Taková nabídka je u systémů MHD obvyklá a možnost zakoupit si 30denní či 90denní časové předplatné je minimálně uživatelsky nepřívětivé, protože každý cestující musí několikrát v roce opakovat nákup.
  • Cena – Velmi překvapivá je u nepříliš rozsáhlého systému MHD Vsetín cena časových kuponů. Plnocenná občanská jízdenka na 30 dní stojí 350 Kč, na 90 dní 1000 Kč. Cenově nejvýhodnější variantou pro pravidelně cestující je tak nákup čtyř čtvrtletních kuponů za 4000 Kč. Tím je vsetínská MHD dražší i než například MHD v Praze, kde lze pořídit roční kupon za 3650 Kč, přičemţ dopravní nabídka je více než 300× vyšší (dopravní výkon MHD Praha je 185 mil. vozokilometrů ročně vs. 0,6 mil. vozokm ročně u MHD Vsetín).
  • Nepřenosná čipová karta – Čipová karta je nepřenosná, a to ani pro plnocenný občanský tarif. K takovému zákazu není důvod a pouze omezuje motžnost poutžívání MHD občasnými uživateli, kteří by se měli čipovou kartu půjčenou.
  • Dětské kočárky – Tarif povoluje přepravu právě jednoho dětského kočárku a přeprava druhé je povolena jen ve výjimečných případech na svolení řidiče. Takové pravidlo je velmi restriktivní a demotivující pro maminky s dětmi, jelikotž šance, že se na palubě autobusu sejdou kočárky dva je vcelku vysoká.