Poslední zastupitelstvo: Mlžení okolo nákladního překladiště i uhájená zeleň

Poslední zastupitelstvo: Mlžení okolo nákladního překladiště i uhájená zeleň

Na posledním zasedání vsetínského zastupitelstva před volbami zazněla řada novinek ohledně aktuální situace týkající se rekonstrukce vlakového nádraží. Podařilo se také odložit prodej dvou pozemků, které bude moci město v budoucnu využít lépe a snížit tak riziko ztráty dalších ploch veřejné zeleně.

Nádraží v novém od roku 2020

Zastupitel Michal Berg na základě informací od SŽDC informoval, že územní řízení na nádraží je aktuálně přerušeno do doby, než město podá svou žádost o územní řízení na parkovací dům. To by mělo být do konce září. Dokumentace pro stavbu by měla být hotova v příštím roce, samotná přestavba začne běžet od roku 2020. Zaznělo také, že studii proveditelnosti celé trasy Hranice na Moravě – Horní Lideč Ministerstvo dopravy prozatím neschválilo. Zde se naopak čeká na nový plán obslužnosti Zlínského kraje.

Vynořily se ale i závažnější zprávy, které se týkají možného vzniku překladiště pro nákladní dopravu, které by v rámci rekonstrukce mělo vzniknout. „SŽDC se mým dotazům na dopravní terminál vyhnulo. Chtěl bych slyšet od vedení města, v jaké podobě se překladiště plánuje a jaký bude mít vliv na nárůst kamionové dopravy v centru,“ konfrontoval starostu Michal Berg.

SŽDC: Překladiště nebo nebude nádraží

Reakce radních byly ovšem rozpačité. Starosta Růžička tvrdil, že nemá tyto informace nikde na papíře a odvolával se na to, že se jedná o projekt SŽDC. Radní Hovořáková pak popřela, že by se mělo jednat o vznik nového překladiště, údajně se má jednat pouze o modernizaci toho stávajícího. Na dotaz ohledně absolutního nárůstu dopravy pak Hovořáková spekulovala, že „zaslechla“ informaci o maximálně čtyřicítce kamionů denně. Na jiném místě zase starosta mluvil o třetinovém nárůstu dopravy. Zastupitel Kořenek dokonce prohlašoval, že překladiště dopravě v centru uleví.

„Vedení města má v ruce studii na rekonstrukci nádraží, která konkrétní plány na překladiště obsahuje. Vymlouvat se na to, že se jedná o cizí investici, není na místě. Zastupitelé i veřejnost by se měli co nejdříve dozvědět skutečný rozsah těchto plánů a jejich vliv na životní prostředí a již nyní kolabující dopravu ve městě,“ upozorňuje Michal Berg.

Na projednávaný bod dorazil i hejtman Jiří Čunek. Ten se snažil situaci objasnit s tím, že Vsetín se snažil překladiště přesunout do Bystřiky nebo Jablůnky, byl však odmítnut. Podle Čunka SŽDC hrozilo opožděním či dokonce zastavením rekonstrukce nádraží, pokud radnice na překladiště na Vsetíně nepřistoupí.

Pozemky na Tyršovce nedáme

Velké debaty se vedly i u jindy většinou bezproblémových bodů prodeje pozemků. Zastupitel KOVu Tomáš Husa dvakrát vystoupil proti záměrům prodat pozemky, které plní funkci městské zeleně nebo mají potenciál ke zlepšení cyklodopravy. V konečné shodně s většinou ostatních zastupitelů se podařilo uhájit pás trávníku s dvěma stromy u Šnek baru na Jasence, který zájemce o koupi chtěl částečně přeměnit v parkoviště a osud zbytku trávníku a stromů by byl nejistý .

Povedlo se odložit i „salámový“ prodej pozemků vedle tenisových kurtů na Tyršovce Tenisové škole. V cenném místě pro rozvoj cyklostezky nebo veřejné zeleně by zde tenisová škola chtěla vybudovat ubytovací a stravovací zařízení pro své klienty. Přesný rozsah záměru ale nebyl zastupitelům představen. Město by tak prodávalo pozemek, aniž by vědělo, co na něm má na místo trávníku vyrůst.

Současná podoba Tyršovky

„Věříme, že nově zvolené zastupitelstvo se nebude tak snadno zbavovat veřejné zeleně a cenných pozemků pro napojení na cyklostezku na Tyršovce. Budeme hledat další shodu, aby takto strategická lokalita v centru zůstala v rukou města a to nemuselo při dalším vyjednávání „tahat za kratší provaz“, jak tomu například bylo u postupného prodeje parcel před nádražím firmě Valatrans,“ myslí si Tomáš Husa.

Tento návrh dostali zastupitelé na stůl od Tenisové školy

Jalovec je víc než zastupitel

V samém závěru jednání se pak debata stočila ke studii koncepce sportovišť. Tu radnice po veřejném projednání odmítla poskynout zastupitelům i veřejnosti s odkazem na to, že je nejprve nutné do ní zapracovat připomínky. Jak přitom zjistila Koalice pro otevřený Vsetín, studii nemělo vedení Vsetína problém poskynout týdeníku Jalovec, který její části zveřejnil ve svém článku.

“Není možné, aby si město vybíralo, komu co poskytne. Pokud je něco utajené, nemá to dostat nikdo, pokud je něco veřejné, mají to dostat všichni,” . Studii nakonec dostali zastupitelé na konci svého jednání. Prohlédněte si ji zde.