KOV k obchodní galerii: Nemůžeme zavírat oči před porušováním zákona

KOV k obchodní galerii: Nemůžeme zavírat oči před porušováním zákona

Zastupitelé za Koalici pro otevřený Vsetín nejsou proti stavbě obchodní galerie jako takové, ale proti jejímu současnému rozsahu. Díky němu je totiž stavba podle našeho právního názoru v rozporu se zákonem. A pokud tak zásadní projekt má podezření na nesoulad se zákonem, je potřeba tuto věc vyřešit, proto jsme museli podat odvolání. Zákony v této zemi musí platit pro všechny.

Na úvodním představení záměru obchodní galerie bylo předloženo, že by městská spoluúčast měla být zhruba 30 mil. Kč. V současnosti je to ale již 60-70 milionů Kč, které by mělo město přispět projektu primárně soukromého investora. To jsou obrovské peníze, ze kterých bude mít užitek zejména obchodní galerie, nikoli město samotné.

Proč? Protože obchodní galerie potřebuje parkovací místa pro své zákazníky. Projektant jich ale navrhnul pro obchodní galerii málo, jen 50% z toho, kolik jich požaduje norma. To ale zákon umožňuje pouze ve stísněných podmínkách historických jader měst, jako je třeba Český Krumlov. Nejen běžný člověk uzná, že prostor před vsetínským nádražím není historické jádro města, potvrzuje to i odborný posudek autorizovaných architektů, který jsme nechali vypracovat. V tom se píše, “že výklad označující Smetanovu ulici za historické centrum města Vsetín je účelový a chybný”.

Obchodní galerie přiláká do města další stovky aut denně, ale ta nebudou mít kde zaparkovat a zaplaví celé centrum města. Developer o tomto problému nedostatku parkovacích míst věděl od začátku a mohl to se svými projektanty řešit. Určení počtu potřebných parkovacích míst u obchodních center je v zákoně právě pro to, aby nedošlo k zahlcení města auty nakupujících.

Zastupitelstvo města v prosinci schválilo usnesení, že pokud nezíská developer potřebná povolení do konce května 2017, bude se řešit odstoupení od smlouvy. Pokud tedy investor nechce vyčkat a chce odstoupit od smlouvy dříve, než proběhne povolovací proces podle platných zákonů, kterými se musí řídit všichni, kdo chtějí v Česku něco stavět, je to čistě jeho vlastní rozhodnutí, za které nese vlastní odpovědnost.

Odmítáme obvinění, že naše odvolání ve věci výstavby obchodní galerie by mohlo ohrozit rekonstrukci vsetínského vlakového nádraží. Toto bylo jak v minulosti, tak i na zasedání zastupitelstva 6. března 2017 vyvráceno i ze strany starosty Čunka. Pro zastupitele KOVu je jasnou prioritou rekonstrukce vlakového a autobusového nádraží. Do nich a do souvisejících úprav veřejného prostoru by měly jít městské peníze především, ne do soukromého obchodního centra.