Podezřelé „rekonkurzy“ ředitelů a ředitelek škol na Vsetíně

Podezřelé „rekonkurzy“ ředitelů a ředitelek škol na Vsetíně

V minulých dnech se vsetínská veřejnost dozvěděla nezvyklý krok – těsně před koncem svého volebního období se vedení města rozhodlo vypsat konkurzy na nové ředitele některých mateřských a základních škol a střediska volného času Alcedo.

Je nepřijatelné takto vyvolávat napětí mezi řediteli školských zařízení, ale také mezi rodiči dětí. Školy a školky se mají hodnotit dlouhodobě, a ke změně a konkurzu na nového ředitele či ředitelku má docházet tam, kde město není spokojeno s konkrétními výsledky práce, uvedl zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín Michal Berg.

Většina měst plošně měnit nebude

 Výběr nového vedení se týká mateřských škol Kobzáňova, Na Kopečku, Ohrada a Trávníky; a ředitelů Základní školy Trávníky a SVČ Alcedo. Dosavadní ředitelé a ředitelky byly odvoláni a mohou se přihlásit do nově vypsaných konkurzů. Stejně kontroverzní přístup plošné výměny zvolil u středních škol i Zlínský kraj  vedený bývalým vsetínským starostou Jiřím Čunkem.

Naopak ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži pro podobný postup nevidí důvod. Jak uvedla MF Dnes, ve vedení většiny největších měst panuje shoda, že důvody pro hromadnou obměnu jsou zcela zbytečné.

Jsme spokojeni. Přesto musíte jít

Že je řízení vsetínských škol bezproblémové přitom potvrzuje i samotné vedení Vsetína. Místostarostka města odpovědná za školství Simona Hlaváčová se pro MF Dnes vyjádřila tak, že odvolání neznamená nespokojenost s prací ředitelů a ředitelek, „protože někteří mají dlouhodobě výborné výsledky. Vsetínský starosta Jiří Růžička zase pro MF Dnes vzkázal, že si práce ředitelů a ředitelek váží”.

Svůj vděk a respekt se rozhodli radní vyjádřit skutečně velmi svérázně, myslí si Michal Berg.

Zákon žádné rekonkurzy nezná

Pojem „rekonkurzy“ je podle vsetínského zastupitele navíc nepřesný. Zákon takové slovo nezná. Ředitelé byli odvoláni a jsou vypsány nové konkurzy. Do nich se stávající ředitelé mohou přihlásit jako kdokoli jiný, nejsou nijak zvýhodněni. Namísto diskuse o tom, co by konkrétně bylo potřeba v jejich práci zlepšovat, se tak musí obávat o své další fungování, přestože doposud byly hodnoceni pozitivně, uvedl Michal Berg.

Jako příklad dal mateřskou školu Na Kopečku. Ta byla v listopadu vyhlášena nejlepší školkou v republice. Nedává tedy vůbec smysl její ředitelku tři měsíce po tom odvolávat a nutit projít konkurzem, uvedl Berg.

Předvolební nejistota

Obavy ředitelů panují i z toho důvodu, že vedení města Vsetína se v minulosti nerozpakovalo vybírat do vysokých funkcí osoby spřízněné s lidmi na radnici, a to i bez výběrového řízení. Obavy jsou pochopitelné. Půl roku před koncem volebního panuje nejistota, zda se nebude například opakovat situace při výběru jednatele Vsetínské sportovní. Tu získal manžel tehdejší tiskové mluvčí města bez otevřeného výběrového řízení, upozornil Michal Berg.