Více peněz pro hokej jen pokud budou i pro další sporty a pro kulturu

Více peněz pro hokej jen pokud budou i pro další sporty a pro kulturu

Po dlouhé rozpravě na zastupitelstvu získali hokejisté VHK ROBE Vsetín příspěvek 1.5 milionů korun na to, aby se mohli posílit pro postup do vyšší soutěže. „Zastupitelé za Koalici pro otevřený Vsetín nechtějí tyto snahy brzdit, nesmí to ale být na úkor dalších sportů,“ uvedl zastupitel Michal Berg. „Proto jsme prosadili, aby přibyly peníze na navýšení grantů i pro ostatní sporty a pro kulturu,“ dodal.

V dlouhé diskusi padlo, že už nyní hokej dostává cca dvě třetiny všech peněz, které z města jdou na sportovní oddíly. „Hokej je objektivně dražší a městu dělá reklamu, ale je zde opravdu velký nepoměr. Na jednoho mládežnického hokejistu jde ročně 38 tisíc, naproti tomu na gymnastku 1200 Kč. Dalším navýšením dotace pro hokej by se tento nepoměr ještě zvyšoval,“ uvedl Michal Berg. „Menší sportovní oddíly jsou navíc ve svých žádostech méně úspěšní. Hokejisté dostali na mládež 91 % toho, o co si požádali, ostatní sporty v průměru jen 50 %,“ dodal. Navýšení grantového programu by tedy mělo pomoci i dalším sportům.

Zastupitelé za KOV tedy navrhli některá opatření pro zvýšení transparentnosti rozdělování peněz na sport, která následně zastupitelstvo přijalo. „V rozpočtu sportovních grantů na rok 2017 bude o milion korun navíc a navíc jsme zavázali radu města, aby našla další peníze do sport i kulturu,“ uvedl Michal Berg. „Schváleny byly i další věci: profesionální hokej by neměl být součástí grantového systému sportu, město Vsetín bude mít svého zástupce v kontrolní komisi hokejového klubu a vyzvali jsme VHK Vsetín ke zveřejnění celkové a průměrné částky na platy hráčů, jako to dělají např. fotbalové Teplice,“ dodal.

Schválená opatření:

1) Peníze pro mužský profesionální hokej budou vyčleněny z dotačního programu pro sport a řešeny koncepčně.

2) Město bude mít svého zástupce v kontrolním orgánu spoku VHK, z. s., který bude dohlížet mj. nad financemi, které zde plynou z rozpočtu města.

3) VHK, s. r. o. bude zveřejňovat celkové a průměrné měsíční náklady na platy hráčů a trenérů.

4) Rada města by měla zvýšit dotace na sport na rok 2017 o milion korun

5) Rada města by měla zvýšit dotace na kulturu o zatím neurčenou částku.