Otevřený dopis odvolaných členů a členek komise starostovi Vsetína Jiřímu Růžičkovi

Otevřený dopis odvolaných členů a členek komise starostovi Vsetína Jiřímu Růžičkovi

Vážený pane starosto,

velmi nepříjemně nás překvapilo rozhodnutí rady města Vsetína, kterým jsme byli bezdůvodně odvolání jakožto zástupci Koalice pro otevřený Vsetín z pozic členů a členek komisí rady města. Nikomu z odvolaných nebyla sdělena žádná výtka, která by se týkala naší práce v těchto orgánech. Domníváme se tedy, že odvolání nemělo s prací v komisích nic společného. To ovšem považujeme za odporující principu demokratické správy obce. Od roku 1990 snad na Vsetíně nenastala situace, aby opozice v zastupitelstvu neměla své zástupce v komisích.

Respektujeme rozhodnutí rady města o zrušení komise pro otevřenost, rada komise zakládá i ruší. Nemůžeme ale přijmout “vyhazov” ze všech ostatních komisí. Tento krok znevýhodňuje jeden subjekt a dává tak jeho voličům najevo, že jejich hlasy mají nižší hodnotu než hlasy jiných.

Podle Vašeho vyjádření pro Deník je tento krok reakcí na situaci okolo rekonstrukce přednádražního prostoru a že se jedná o “vzkaz” Váš a Vašeho předchůdce zastupitelům za KOV. Jsme přesvědčeni, že vyhazov někoho za odlišný – navíc právně podepřený a vyargumentovaný – názor, je v demokratické společnosti naprosto nepřijatelný. Akt osobní msty patří do doby před rokem 1989, nikoliv odpovědné politice dneška.

Na tomto místě je třeba se ptát, co bude následovat a kam až “potrestání” za odlišný názor dosáhne? Budou trestány organizace, ve kterých působíme, nebo hrozí ztráta zaměstnání těm z nás, kdo pracují ve veřejném sektoru? Ptáme se, protože máme pocit, že přesně tímto směrem mocenské „vzkazy“, které vysílá vedení města, míří.

Koalice pro otevřený Vsetín vyjádřila vůli započít novou kapitolu ve vzájemných vztazích a společně spolupracovat ve prospěch zájmů celé obce i Vaší podporou na funkci starosty na posledním zasedání zastupitelstva. Kroky rady města, které bezprostředně následovaly a pod kterými jste podepsán, ovšem tímto směrem určitě nesměrují.

V mediálních vyjádřeních odkazujete na to, že tento krok byl řešen ještě předtím, než jste nastoupil do úřadu. Tomu lze věřit, nicméně jako hlava města máte nyní zvýšenou zodpovědnost a nelze ji přenášet na předešlé kroky učiněné někým jiným.

Vyzýváme vás tímto, abyste využil své pravomoci, kterou vám jakožto starostovi dává § 105 zákona o obcích, a předmětná usnesení Rady města Vsetína pozastavil. Považovali bychom tento krok za důkaz toho, že Vám na demokratickém fungování města záleží více než na osobních mstách.

V úctě,

Michal Berg, odvolaný předseda komise pro otevřenost

Radek Fojtík, odvolaný člen komise sportovní

Michal Mikač, odvolaný člen komise pro výchovu a vzdělávání

David Kopecký, odvolaný člen komise pro MA21 a Zdravé město Vsetín

Radek Hladký, odvolaný člen komise komise investiční, výstavby a dopravy

Šárka Pohůnková, odvolaná členka komise prevence kriminality

Pavla Fojtíková, odvolaná členka komise zdravotní a sociální

Hana Škarpová, odvolaná členka komise pro kulturu

Milan Kováč, odvolaný člen komise pro životní prostředí

Karel Pavelka, odvolaný předseda komise životního prostředí