Otevíráme výbory zastupitelstva občanům

Otevíráme výbory zastupitelstva občanům

Poprvé v tomto funkčním období se zkraje ledna sešel kontrolní výbor zastupitelstva, kde má Koalice své dva zástupce. Na programu byly především změny jednacího řádu tohoto orgánu. Ač se zdánlivě jedná o technikálii, podařilo se nám do nového jednacího řádu navrhnout a prosadit dvě významné změny, které předtím scházely.

 

Jednání výboru se do budoucna bude moci účastnit kdokoliv, kdo projeví zájem. Pozvánky na jednání budou zveřejňovány na úřední desce a také na webu města. Doposud se přitom jednání účastnili pouze ti, kterých se týkala některá z projednávaných věcí a byli proto na výbor přizváni. Stejně tak se počítá se zveřejňováním zápisů z jednání, opět na úřední desce i na oficiálních stránkách. Podobné opatření navrhne Koalice i na zasedání finančního výboru, které by se mělo konat pravděpodobně v únoru tohoto roku. Změny ještě musí schválit zastupitelé.

Kontrolní výbor zastupitelstva dohlíží především nad plněním unesení zastupitelstva, stará se o dodržování dalších přepisů a dále pak provádí kontroly především u městských firem a příspěvkových organizací. Má právo si také posvítit na veřejné zakázky a další záležitosti v samostatné působnosti obce. Letos by se měl mj. zabývat také dohledem nad průběhem několika soudních sporů, které město vede. Úkolem finančního výboru je pak kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.