Semetínští hledají zájemce o osadní výbor

Semetínští hledají zájemce o osadní výbor

Občané vsetínské místní části Semetín by rádi zřídili jako poradní orgán nového zastupitelstva osadní výbor. Ten má právo být informován o všem, co se v této místní části chystá, a také předkládat na městské zastupitelstvo vlastní návrhy, týkající se rozvoje Semetína a řešení jeho problémů. Vyplynulo to ze setkání se zastupiteli Koalice pro otevřený Vsetín, kdy místní diskutovali o problémech nejodlehlejší vsetínské části a přidali i řadu podnětů, jak kvalitu života vylepšit.

„Semetínští poukazovali zejména na problémy zimní údržby, špatný stavu infrastruktury a komunikací, chybějící hřiště pro děti nebo problém nenavazujících spojů MHD na vlaky,“ uvedl zastupitel Michal Berg. V celkem tříhodinové diskusi, při které asi patnáctka účastníků zaplnila celý prostor místní hospůdky, se probíraly také možnosti kulturního a společenského života, řada místních vystupovala také proti dalším etapám rozšiřování bike arény, která má mít negativní dopady na tamní přírodu.

Nakonec se občané Semetína shodli, že se do přípravy osadního výboru pustí. Jako kontaktní osoby pro nastartování celého procesu si vybrali pány Kamila Mezníka a Zdeňka Černého. Případní zájemci o činnost v osadním výboru se jim mohou do konce listopadu přihlásit osobně, telefonicky na čísle 737 695 959 nebo na emailu kmeznik@seznam.cz