3 body, díky který budou na parkování pod galerií doplácet řidiči i město

3 body, díky který budou na parkování pod galerií doplácet řidiči i město

Na pondělním jednání zastupitelstva se vsetínští politici zabývali smlouvou, která měla stanovit mantinely budoucího využívání podzemního parkoviště pod obchodní galerií. Zastupitelé za KOV připomínkovali body, které jsou podle nás pro město i pro řidiče nevýhodné, smlouva byla přesto nakonec schválena. V čem je podle nás kontrakt problémový?

Otevírací doba parkovišť

Podle smlouvy s developerem má parkoviště sloužit pro uživatele autobusového i vlakového nádraží. To se ovšem neslučuje s otevírací dobou parkování, která připadá na 6:00, resp. 7:00 hodin ráno a zavírá se ve 20:00. Ve vybrané svátky, ve které bude obchodní galerie uzavřena, mají být garáže uzavřeny úplně. Parkoviště tak nemůže použít nikdo, kdo by chtěl například brzy ráno přijet k vlaku do Prahy a pozdě večer se zase vrátit.

Otevírací doba parkoviště se totiž odvíjí od provozních hodin obchodního centra. Pokud město investovalo desítky milionů do stavby “své” části parkoviště, mělo by být přístupné bez ohledu na provozní dobu galerie, i když lze přistoupit na argument, že o víkendech je znatelnější útlum dopravy. Město slíbilo podle zkušeností z počátečního provozu smlouvu upravit, uvidíme, co se bude dít.

Parkovné

První hodina parkování má být pro veřejnost zdarma a to i na místech které za své peníze postavilo město. Protože to je odlišný režim oproti jiným parkovacím místům ve městě, má za to developer platit do městské kasy kompenzace. Ovšem pouze ve výši 12 tisíc Kč za rok. To odpovídá směšnému příjmu 46 korun na den za všech cca 35 parkovacích míst.

Je pravděpodobné, že pokud by bezplatné parkování na jednu hodinu neexistovalo, byl by příjem města ze třetiny parkovacích míst značně vyšší než několik haléřů, které nyní dostane.

Mnohem logičtější se jeví stanovit podíl developera namísto pevné částky na základě toho, kolik řidičů bude podzemní garáže reálně využívat. I za předpokladu, že by se jednalo například o 10 % z ceny parkovného, tj. 2 koruny za hodinu, by byl tento systém spravedlivější a pro město výhodnější. Připomeňme, že jsme v situaci, kdy jedno parkovací místo vyšlo Vsetín na více než milion korun.

Přílohy na poslední chvíli

Zastupitelé o smlouvě také jednali bez tří potřebných příloh, které byly až narychlo distribuovány až těsně před začátkem jednání. Nemohli se tak rozhodovat na základě všech dostupných informací.

Na základě stejné logiky, kdy na předchozích zastupitelstvech starosta i další členové rady odmítali jednat o bodech týkajících se odpadů a spalovny, ke kterým také údajně neměli dostatek podkladů, mělo zastupitelstvo tuto smlouvu odložit a schválit zodpovědně až se všemi materiály. Vedení města tak bohužel opět ukazuje dvojí metr.

Ing. arch. Milan Chlápek, zastupitel za KOV