Neklid okolo krajských nemocnic. Skončí na Vsetíně dětské oddělení?

Neklid okolo krajských nemocnic. Skončí na Vsetíně dětské oddělení?

Nejen Valašskem hýbe v posledních týdnech plán vedení kraje na reorganizaci jednotlivých nemocnic. Hejtman Čunek přišel s koncepcí, proti které se staví v podstatě všichni: lékaři, pacienti i starostové dotčených měst. Jak se reorganizace dotkne nemocnice na Vsetíně?

Základním smyslem nové „koncepce“ zdravotnictví ve Zlínském kraji je koncentrovat specializovaná oddělení v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB), a okresním nemocnicím v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně by zůstala jednodušší péče, jednodenní chirurgie, doléčování a rehabilitace.

V dokumentu, který celou bouři vyvolal, se u Vsetínské nemocnice kromě jiného přímo hovoří o možném omezení dětského lůžkového oddělení. „Dětské oddělení lůžkové nebo ambulance se stacionářem a neonatologiií z KNTB“, píše se na straně 22 zmíněného dokumentu.

Proti koncepci, ve které například úplně chybí jakákoli ekonomická rozvaha (tedy kolik by se mělo kterými kroky ušetřit), se ozvala zejména odborná veřejnost, například představitelé České lékařské komory i profesního sdružení praktických lékařů. „Dokument přináší mnohem více otázek než odpovědí. Je to dokument vyvolávající zcela oprávněné obavy o budoucnost zdravotní péče o „mimozlínské“ obyvatele Zlínského kraje,“ píše se ve vyjádření sdružení praktických lékařů. Česká lékařská komora zase „důrazně doporučuje zastavit všechny plánované změny a vrátit probíhající i již provedené změny do původního stavu do doby, než bude známa, odborně oponována a schválena koncepce zdravotnictví Zlínského kraje“.

Podle odborníků bude docházet ke ztrátě provázanosti mezi ambulantními a nemocničními lékaři, například dětské pohotovosti a dětských operací. Týká se to také ARO, provázanosti dětského oddělení s porodnicí, s gynekologií, také ORL, urologie nebo hematologie. Velké problémy by nastaly také ve vzdělávání nových lékařů, pokud totiž nedojde ke změně zákona směrem ke snížení požadavků na kvalitu vzdělávání mladých lékařů, tak řada nyní stále akreditovaných oddělení o akreditaci přijde.

Hejtman Čunek (KDU-ČSL), který je hlavním propagátorem těchto kontroverzních změn, už připustil, že navržená koncepce je pouze „nehotovým návrhem“. V únoru však tento materiál předložil jako hotový, a je vidět že před reakcí odborné i laické veřejnosti už nyní couvá. Slíbil také uspořádat v dubnu odborný seminář na téma reorganizace nemocnic, nicméně odbornou oponenturu materiálu stále odmítá. Část změn a reorganizací je navíc již v běhu a někteří lékaři podávají výpovědi.

Přijde tedy Vsetín o dětské oddělení? V tuhle chvíli nevíme, a věříme že ne. Co ale víme, že krajské zdravotnictví je v rukou hejtmana Čunka až příliš cennou hračkou. Jak dokazuje reakce odborníků, Jiří Čunek hru s nemocnicemi nezvládá a měl by ji přenechat těm, kdo se zdravotnictvím zabývají dlouhodobě. Jiří Čunek je původní profesí pyrotechnik. Zde se zdá, že se svými návrhy připravil až příliš výbušnou směs.